Danmark oplever markante vinterlige vejrforhold, hvilket har ført til glatte veje over store dele af landet. DMI har rapporteret, at et lavtryk over Baltikum har sendt kold luft ned over Danmark. Denne ændring i vejret har medført, at temperaturerne er faldet betydeligt, hvilket har resulteret i snefald i flere regioner.

Særligt Østjylland, Fyn, Vest- og Nordsjælland oplever betydelige snefald. Desuden er der rapporteret om spredte snebyger i den nordlige del af Jylland og på Bornholm. Den kolde luftmasse, der bevæger sig hen over relativt varmt vand, er en primær årsag til dannelsen af snebygerne.

DMI advarer om, at de nuværende vejrforhold har gjort veje glatte, hvilket øger risikoen for trafikuheld. Derfor opfordres borgere til at udvise ekstra forsigtighed, når de færdes i trafikken, både som bilister og fodgængere. Det anbefales at køre forsigtigt og tage højde for de skiftende vejrforhold. Sikkerheden er af største vigtighed, især i denne tid, hvor mange er på vej til julefrokoster og andre arrangementer.