Studerende ved Social- og Sundhedsskolen i Vejle bliver snart bedre rustet til at inkorporere naturen i deres omsorgsarbejde. Projektet “CARE OUTSIDE”, finansieret af en generøs donation på 14,6 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, er et stort skridt i denne retning.

En vigtig del af dette projekt er opførelsen af “Velfærdshaven”, en taghave der vil blomstre på toppen af Social- og Sundhedsskolen. Denne oase er meget mere end bare et grønt tilflugtssted – den er et pædagogisk rum, der giver de studerende mulighed for at indflette naturen i deres uddannelsesprocesser. Projektet har ambitioner om at fremhæve, hvordan naturen kan forstærke læring, sociale kompetencer, fysisk aktivitet, og psykisk hvile. Derudover vil det undersøge, om natur i undervisningen kan styrke studerendes chancer for at fuldføre deres uddannelse og fremme en sundere livsstil.

Projektet, som strækker sig over fem år, er et frugtbart samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen i Vejle, Vejle Kommune og Københavns Universitet. Det har modtaget en generøs støtte på 14,6 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden. Fonden er optaget af at forstærke kvaliteten af social- og sundhedsuddannelser, og har som mål at hjælpe flere studerende med at fuldføre deres uddannelse.

Jacob Bro, direktør for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, er yderst taknemmelig for fondens involvering.

– Vores fornemmeste opgave som skole er at støtte eleverne i deres læring og livsmestring, så de får de bedste betingelser for at gennemføre deres uddannelse og blive dygtige og værdsatte medarbejdere i en sektor med stor mangel på faglærte. Med den flotte bevilling kan vi nu styrke både indlæring, sociale kompetencer, fysisk aktivitetsniveau og psykisk restitution gennem adgang til naturmiljøer på skolen, udtaler han.

Viden på området er stadig i vækst, men der tegn på at man med innovation vil kunne tiltrække flere studerende, givet de unikke muligheder som projektet tilbyder. Man ved allerede, at det har en positiv indflydelse på beboerne på plejecentre, når de kommer ud i naturen. Ligeledes er Jacob overbevist om, at det samme vil gælde for eleverne.

– Det her handler ikke blot om at integrere naturen i en specifik branche. A.P. Møller Fonden har indset potentialet i projektet – det bringer mere til bordet end blot det indlysende. Dette er et stort skulderklap. De professionelle, der allerede er i velfærdssektoren, får nu muligheden for at inddrage naturen i deres efteruddannelse. Vi har også en vision om at etablere udendørs læringsrum på andre skoler, siger han.

På skolen er de drevet af overbevisningen om, at elevernes læring fremmes betydeligt i forskelligartede miljøer. Afdelingsleder Grethe Thing, forklarer at elever ofte kan finde det udfordrende at navigere i uddannelsessystemet, og det udendørs element utvivlsomt vil gavne dem.

– Vi skaber et rum med natur, grønne områder og bevægelsesmiljøer. Hvis vi kan lykkes med dette – midt på en parkeringsplads i Vejle – så vil det være en bemærkelsesværdig bedrift. Vejle Kommune er også en del af dette projekt, hvilket betyder, at vores vejledere nu kan efterspørge denne type af naturniveau i uddannelsesforløbet. Vi udvikler nu undervisernes kompetencer på dette område, og planlægger at inkludere det i vores AMU forløb til efteruddannelse, uddyber hun.

Vejle Kommunes borgmester, Jens Ejner Christensen, er også begejstret for projektet.

– Vi arbejder hele tiden målrettet på at skabe nye og innovative læringsmiljøer for vores elever. Vi har en stor arbejdskraftudfordring, og vi håber, at projektet vil være med til at sikre, at endnu flere elever gennemfører uddannelsen. Og så glæder vi os til, at fremtidens social- og sundhedshjælpere og assistenter i højere grad vil inddrage naturen i arbejdet med vores ældre borgere. Vi ser det også som en styrke, at projektet via Københavns Universitet bliver evalueret, så vi også sikrer, at vi får en valid og bæredygtig viden inden for området, fortæller han.

Dette er et 4-5 årigt projekt, hvor Københavns Universitet hjælper skal hjælpe med at designe ‘naturen på taget’, og sikrer, at det bliver tilpasset dem, der skal drage nytte af det. Det bliver et 500 kvadratmeter stort læringsrum. Det går hånd i hånd med bygningerne til den nye skole i Fredericia, har flytter man nemlig ud til IBC, som også er placeret tæt på naturen.

Dorthe Varning Poulsen, lektor ved Natur, Sundhed & Design, IGN, Københavns Universitet, fremhæver naturens potentiale som et værktøj til at styrke livsmestring og læring for eleverne ved social- og sundhedsuddannelserne.

– Fra universitetets side ser vi frem til at kunne indgå i projektet med evidensbaseret sundhedsdesign af Velfærdshaven, kompetenceforløb for undervisere og oplæringsvejledere samt integrering af naturaktiviteter i undervisningen af elever på Social- og Sundhedsskolerne, og i oplæring i kommuner og regioner. Evalueringen af projektet vil bidrage med ny viden om, hvordan naturintegreret undervisning i et særligt designet havemiljø kan bidrage til at understøtte eleverne i at gennemføre deres uddannelse og bringe viden om naturens sundhedsfremmende virkninger med ud i deres praksis, forklarer hun.

I sidste ende tror alle parter i “CARE OUTSIDE” projektet på dets betydning, ikke kun for Social- og Sundhedsskolen, men for erhvervsuddannelser generelt. Med den støtte, som A.P. Møller Fonden har leveret, og det tætte samarbejde mellem forskellige institutioner, ser fremtiden grønnere ud for de studerende på skolen.