I Sydøstjyllands Politi er den Lokale Beredskabsskab trådt sammen, hvorfra myndighederne understøtter den samlede indsats i relation til stormvejret og de afledte effekter.

Fokus er især på situationen i Kolding. Politi, Hjemmeværnet, Forsvaret, Trekantbrand, sundhedsberedskabet samt trafik- og elselskab er til stede i staben for at koordinere styrkernes samlede indsats bedst muligt.-

– Vores samarbejde sikrer, at vi er klar til at gribe hurtigt ind og indsætte ressourcer og kapaciteter på de steder, hvor behovene opstår – og at vi kan samarbejde mellem sektorerne, så vi er allermest effektive; til gavn for borgernes sikkerhed, pointerer vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Finn Ellesgaard Nielsen, der koordinerer myndighedernes samlede indsats i Den Lokale Beredskabsstab.  

Sydøstjyllands Politi opfordrer fortsat kraftigt til, at man som borger følger myndighedernes løbende anvisninger, og at man holder sig orienteret om situationens udvikling i medierne og via myndighedernes hjemmesider, især Kolding Kommunes hjemmeside, www.kolding.dk 

– Vejrets forløb kan gøre, at situationen pludselig ændrer sig, så følg udviklingen løbende og lyt til, hvad myndighederne melder ud, så man kan tage sine forholdsregler, pointerer vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen.