Vejle Kommune opnår en placering som nr. 18 i DI’s helt nye måling af de danske kommuners erhvervsvenlighed. Det er en flot fremgang i forhold til sidste år, hvor det blev til en plads som nr. 22.

Dermed er Vejle Kommune den mest erhvervsvenlige kommune i Trekantområdet.

– Det er en rigtig flot placering Vejle Kommune har fået i vores undersøgelse. Især hvis man sammenligner med de andre store kommuner i Danmark, som traditionelt ligger ret dårligt i målingen. Jeg må sige, at det er helt fortjent. Vejle Kommune har i mange år haft et helt særligt fokus på at være en meget erhvervsvenlig kommune med gode rammevilkår for virksomhederne, siger formand for DI Trekantområdet Pia Jakobsgaard-Iversen, markedsdirektør i Rambøll.

DI’s undersøgelse omfatter 10 forskellige kategorier, som er vigtige indsatsområder for de lokale virksomheder.

Herunder bl.a. arbejdskraft og uddannelse. Vejle bliver i undersøgelsen placeret som nr. 23 i kategorien arbejdskraft, og som nr. 20 i kategorien uddannelse. Det er en klar fremgang for Vejle i begge kategorier. I 2022 blev kommunen placeret som nr. 33 i kategorien arbejdskraft, og i uddannelse som nr.39.

  • Mange virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft i disse år. Det gælder også her i Trekantområdet. Derfor er det glædeligt, at virksomhederne placerer samarbejdet mellem jobcenteret og de lokale virksomheder bedre i år end sidste år. På samme måde er jeg glad for at se, at virksomhederne er blevet mere tilfredse med kommunens indsats for tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft.

– Jeg vil samtidig gerne opfordre Vejle Kommune til ikke at hvile på laurbærrene, da der er store udfordringer lige nu og endnu større forude med både at få flere ind på erhvervsuddannelserne, tiltrække højtuddannede og sikre videreuddannelse. Særligt i Vejle er der brug for større koordinering mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune omkring sikring af disse områder. Så jeg vil sige, at i og med, at det går godt i Vejle, så forpligter det også endnu mere i at investere i nye langsigtede tiltag, der sikrer vores fælles fremtid, siger Pia Jakobsgaard-Iversen.

Flere vil være faglærte

  • Vi kan også se, at andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelser, er stigende i Vejle. Det er jeg rigtig glad for. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en af de største udfordringer for virksomhederne her i Trekantområdet i disse år, siger Pia Jakobsgaard-Iversen.

Der er dog også kategorier i undersøgelsen, hvor Vejle klarer sig knap så godt. F.eks. bliver kommunen placeret som nr. 67, når virksomhederne bliver spurgt om medarbejdernes mulighed for at benytte kollektiv transport for at komme på arbejde.

  • Som virksomheder oplever vi særligt udfordringen med manglende offentlige transportmuligheder, når vi skal tiltrække unge højtuddannede til Vejle, som typisk kommer fra de større universitetsbyer. De har en forventning om, at de kan komme rundt i området med cykel og offentlige transportmidler, men må erkende at der skal bil til for at komme rundt. Og det belaster både miljøet og vejnettet i Vejle, siger Pia Jakobsgaard-Iversen

Også sagsbehandlingen af henholdsvis miljøforhold og sygedagpengesager får en dårligere placering i 2023 end tilfældet var i 2022.

Virksomhederne er også blevet bedt om at pege på hvilke områder, som kommunen især bør prioritere. Her peger virksomhederne på at Vejle Kommuner især bør prioritere indsatsen for at skaffe arbejdskraft, og på bedre infrastruktur og bedre kollektiv transport.

  • Det går godt i Vejle med øget bosætning – blandt andet fordi virksomhederne sikrer mange job- og karrieremuligheder. Derfor vil vi gerne opfordre Vejle Kommune til at investere i et fortsat attraktivt erhvervsklima på den lange bane, siger Pia Jakobsgaard-Iversen

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2023

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2023, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 14. år i træk DI foretager en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.
  • 7.950 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af to typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder og statistik. Typerne af indikatorer vægter 50/50 i kategorierne.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.
  • 92 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De seks mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø, Dragør og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner.