I Vejle Kommune er karaktergennemsnittet for 9. klassetrin 7,2. Det betyder, at Vejle Kommune er blandt de kommuner i landet, hvor gennemsnittet er tæt på det danske gennemsnit i skoleåret 2022/2023.

Gennemsnitskarakteren for folkeskoler ligger på 7,2 for skoleåret 2022/2023. Det viser data fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Tallene tager udgangspunkt i bundne prøver for 9. klassetrin og inkluderer udelukkende folkeskoler. Der er derfor ikke medtaget efterskoler, specialskoler og andre lignende tilbud, hvor 9. klassetrin også indgår.

Toppen og bunden af listen

På toppen af listen finder vi 5 nordsjællandske kommuner; Lyngby-Taarbæk, Hørsholm, Gentofte, Rudersdal og Furesø.

På bunden af listen finder vi kommunerne Lolland, Ishøj, Kalundborg, Ringsted og Haderslev.

Det kan være informativt og interessant at sammenholde karakterer på tværs af kommuner. Dog skal det hele ikke nødvendigvis handle om de “gode” karakterer, og i stedet skal der fokuseres mindst lige så meget på den gode skolegang og den gode trivsel.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Det mener stifteren af MentorDanmark Nicklas Kany.

– Trivsel er ofte en forudsætning for at forbedre sine karakterer. En elev, der ikke trives i skolen, vil ofte mangle den nødvendige motivation til at forbedre sine karakterer. Derfor skal fokus også være på barnets trivsel, siger Nicklas Kany og fortsætter:

– Det er også netop derfor, at vi i MentorDanmark har stort fokus på den menneskelige relation, når vi yder lektiehjælp til folkeskoleelever. Barnet skal føle sig støttet og forstået, så de kan yde deres bedste – og i det hele taget have en god oplevelse i deres skolegang. Det kan trods alt være en fantastisk tid for barnet, hvis de nødvendige forudsætninger er på plads.

Om datagrundlaget

I artiklen her er der taget udgangspunkt i tal fra Børne- og Undervisningsministeriets kommunerapport. Det er som sagt udelukkende folkeskoler, der er blevet kigget på i artiklens opgørelse over gennemsnitskarakterer – og udelukkende for 9. klassetrin i skoleåret 2022/2023.

Nedenunder kan du se den fulde opgørelse over gennemsnitskarakterer i de danske kommuner i skoleåret 2022/2023.