Ny grøn transportpolitik opfordrer medarbejderne til at cykle eller gå rundt til opgaverne i det omfang, det er muligt for den enkelte og med respekt for kerneopgaverne.

Vejle Kommunes byråd har sat en ambitiøs kurs for arbejdet med klima og bæredygtighed, og det udmønter sig nu også helt konkret i en række målsætninger om, hvordan medarbejderne naturligt vælger de grønneste og mest effektive transportformer i deres arbejdsdag.

Det betyder blandt andet, at medarbejderne skal overveje, om et møde kan tages online i stedet for at mødes fysisk, om man kan gå eller cykle på el-cykel, hvis man har under fem kilometer til en given lokation eller om man på længere afstande kan bruge kollektiv transport eller køre sammen i elbiler.

For at gøre mulighederne reelle arbejder vi i Vejle kommune arbejde for, at der i fremtiden vil være elcykler, hjelme og refleksveste til rådighed samt parkeringspladser og lademuligheder for elcykler. Derudover kan det lokalt give parkeringsfordele, hvis man vælger at køre flere kolleger sammen.

HR-chef Kristine Schou glæder sig over den nye transportpolitik, som medarbejderne selv får lov at give deres besyv med til, når der åbnes for dialog ude på arbejdspladserne.

– Det handler om, at vi sammen skaber nye vaner, og at vi altid overvejer det grønneste og mest effektive valg. På en elcykel vil vi kunne komme hurtigere fra a til b gennem byens trafik – ligesom det er lettere at finde parkering til cykel frem for bil. Vi har naturligvis stadig respekt for kerneopgaven og for at natarbejde, handicap og personlige forhold kan gøre det uhensigtsmæssigt at cykle, siger hun.

Politikken bliver først fuldt implementeret i 2026.