Banedanmark arbejder på vigtig strækning mellem Fredericia og Aarhus, det betyder spærringer af spor. Anlægschef hos Banedanmark, Jørn H. Jacobsen, understreger, at strækningen mellem Fredericia og Aarhus er vigtig for mange pendlere, og at deres arbejde derfor kan komme til at forstyrre.

– Vi forsøger så vidt muligt altid at samle spærringerne i sporet, så det generer de rejsende så lidt som muligt. Det har heldigvis været muligt i denne omgang at finde en løsning, hvor vi arbejder mange steder i sporet samtidig, siger han.

Banedanmarks arbejde på strækningen mellem Fredericia og Aarhus indebærer en række opgaver, der skal løses, før der kan køre eltog i Østjylland. I alt 34 broer på den 104 kilometer lange strækning bygges om i disse år, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg.

Ved Silkeborgvej i Horsens er broen allerede blevet hævet. Her skal der laves spornære opfølgningsarbejder samt planlagte forstærkninger af fundamentet. Den eksisterende bro på Østerbrogade i Vejle skal nedrives og erstattes med en ny bro. Den nye bro etableres samme sted som den eksisterende bro og bliver bredere end den nuværende, hvilket på sigt giver mulighed for at udvide fra to til fire vejbaner.