En stærk økonomisk vækst i EU er afgørende for at sikre forsvaret af både unionen og NATO. En sund økonomi giver medlemslandene mulighed for at øge forsvarsbudgetterne uden at skære ned på andre vigtige kernevelfærdsområder. Økonomisk styrke gør det muligt at investere i avanceret forsvarsteknologi og militært udstyr, hvilket forbedrer vores samlede forsvarskapacitet og evnen til at imødekomme NATOs styrkemål.

Økonomisk vækst støtter også forsvarsindustrien, skaber arbejdspladser og fremmer innovation. Dette gør forsvarssektoren mere attraktiv som karrierevej og sikrer et kompetent og dedikeret militærpersonel. En stabil og velstående økonomi bidrager til social stabilitet og sammenhængskraft inden for EU, hvilket mindsker den radikaliserende højredrejning vi ser i flere EU-lande.

Desuden gør økonomisk vækst det muligt at finansiere fælles forsvarsprojekter inden for EU og NATO, hvilket øger samarbejdsevnen mellem medlemslandene. Med økonomisk styrke kan EU også indgå strategiske partnerskaber og alliancer, der styrker vores samlede forsvarskapacitet.

En stærk økonomi giver EU større diplomatisk indflydelse på den internationale scene, hvilket kan bruges til at fremme fred og sikkerhed globalt. Det gør det også muligt for EU at indgå fordelagtige handelsaftaler, der kan inkludere sikkerhedsklausuler og samarbejdsaftaler.

Økonomisk vækst skaber en robust finansiel basis, der gør EU bedre i stand til at håndtere økonomiske og sikkerhedsmæssige kriser uden dramatiske nedskæringer i forsvarsbudgetterne. Det er derfor afgørende, at vi prioriterer økonomisk vækst for at sikre et stærkt og effektivt forsvar i EU.

Som med alle store udfordringer vesten har stået foran nogensinde er vækst svaret.

Nikolaj Steffenauer, Liberal Alliance, EP-kandidat