2023 var et udfordrende år for Coop Familien, der afsluttede året med et samlet driftsresultat (EBIT før ekstraordinære nedskrivninger) på -761 millioner kroner, en forbedring fra -1.034 millioner kroner i 2022, men stadig langt fra tilfredsstillende. For Coop Danmark A/S lå driftsresultatet før særlige nedskrivninger stort set på samme niveau som året før, med et EBIT-resultat på -717 millioner kroner mod -722 millioner kroner i 2022.

I modsætning til Coop Danmark A/S oplevede de selvstændige brugsforeninger en positiv vending, hvor resultatet efter skat gik fra et underskud på 192 millioner kroner til et overskud på 21 millioner kroner.

Den samlede omsætning for Coop og brugsforeningerne holdt sig stabil på 46,6 milliarder kroner, eksklusiv moms, trods nedlukningen af Irma og Coop.dk MAD. Dette skyldes en omsætningsfremgang på 7 procent i sammenlignelige butikker, hvilket vidner om en tilfredsstillende markedsudvikling.

Trods forbedringer på visse områder var det samlede driftsresultat dog skuffende. Resultaterne blev negativt påvirket af investeringer i ombygninger, engangsomkostninger relateret til lukninger og nye etableringer. Specielt for 365discount var resultatet skuffende, selvom omsætningen steg med omkring en milliard kroner; den ordinære drift før særlige nedskrivninger landede på -765 millioner kroner mod -817 millioner kroner året før.

I forbindelse med en aftale mellem OK amba og Coop amba, blev der foretaget ekstraordinære nedskrivninger i 2023, hvilket resulterede i en justering af egenkapitalen for Coop Danmark A/S. Disse nedskrivninger er kun regnskabstekniske og har ikke påvirket likviditeten.

Som led i denne transaktion blev der tilført cirka 2 milliarder kroner i kapital til Coop Danmark A/S, og aktiver blev nedskrevet med 1.775 millioner kroner. Af dette bærer 365discount en stor del, hvilket førte til et resultat efter skat på -1,6 milliarder kroner for denne del af virksomheden, med et samlet resultat efter skat på -2,3 milliarder kroner for hele Coop Danmark og brugsforeningerne.

Bestyrelsesformand Jeff Gravenhorst udtrykker trods de store nedskrivninger optimisme om fremtiden, specielt for 365discount, som tiltrækker flere kunder og forbedrede sit omdømme betydeligt i 2023. Han påpeger dog, at det vil tage længere tid at opnå balance i 365discount.

For 2024 forventer Coop en betydelig forbedring i driftsindtjeningen, selvom der stadig forventes et underskud. Med kapitaltilskuddet fra Coop amba og aftalen med OK er egenkapitalen nu genetableret, hvilket giver økonomisk ro og mulighed for at fokusere på kerneforretningen.

Ved udgangen af 2023 kunne Coop prale af at have 2 millioner medlemmer, hvilket understreger virksomhedens brede forankring i det danske samfund.