Hvert tredje år gennemfører Vejle Kommunes HovedMED-udvalg en trivselsmåling for at vurdere arbejdsmiljøet og trivslen på tværs af kommunen og sætte fokus på dialogen.

Medarbejderne i Vejle Kommune er glade for deres arbejdsplads, og især kollegaerne har stor betydning for trivslen. 97 % er enige i, at ’mine kollegaer vil hjælpe mig, hvis jeg får brug for det’. Det er et af budskaberne i den nye trivselsanalyse for Vejle Kommune, som Hovedsamarbejdsudvalget står bag.

– Vi ser, at der er et stærkt kollegialt samarbejde, og vi har høj tillid til hinanden. Vi ser også en fremgang i tilfredsheden med vores ledere ude på arbejdspladsen. Trivselsmålingen er et godt afsæt til at arbejde med proces og dialog ude hos den enkelte leder, siger Bo Uttrup, næstformand i HovedMED.

Svarprocenten er på niveau med før COVID-19. Trivselsmålingen er gennemført i januar med en svarprocent på 86,4 %, svarende til, at 7.952 ansatte har besvaret målingen. Under corona havde trivselsmålingen en svarprocent på hele 93,5 %, hvilket ikke tidligere var set. Som ved de foregående målinger, rapporterer Sundhed og Dagtilbud den højeste tilfredshed.

– Med denne trivselsmåling har vi taget temperaturen på Vejle Kommune som arbejdsplads. Det er en vigtig opgave, og det glæder mig at se, hvor stor tilslutningen har været på tværs af kommunen, udtaler Niels Ågesen, kommunaldirektør og formand i HovedMED, Vejle Kommune.

Sådan følger vi op på trivselsmålingen.

Trivselsmålingen viser, at der er brug for en indsats på visse områder. Der er fokus på at understøtte og afhjælpe de udfordringer, der måtte dukke op.

– Vi har en solid værktøjskasse til at støtte områder, hvor der er behov for ekstra indsats. Overordnet set er Vejle Kommune en god arbejdsplads, men vi arbejder nu på at sætte fokus på de områder, hvor vores medarbejdere har behov for det, siger Kristine Schou, HR-chef, Vejle Kommune.

En af de store udfordringer, der identificeres, er vold og trusler. Her angiver 22,8 % af medarbejderne, at de har oplevet vold eller trusler, hvoraf 95 % kom fra borgere.

– Det er en negativ tendens, vi har været vidne til på tværs af Danmark. Vejle Kommune er desværre heller ikke gået udenom. I januar besluttede HovedMED, at vold og trusler er et indsatsområde for 2024-2025. Der skal arbejdes med løsninger, og vi skal hjælpe arbejdspladserne med at håndtere denne alvorlige opgave. Vi kommer derudover også til at arbejde videre med mobning og sygefravær, siger Kristine Schou.

Trivselsmålingen i tal

Målingen bruger en 7-trinsskala, hvor 1 er meget uenig, og 7 er meget enig.

Samlet score 5,83
Arbejdsglæde 6,05
Social kapital 5,78

Samarbejde 6,17
Tillid og retfærdighed 5,51
Krav og anerkendelse i arbejdet 5,59
Arbejdsopgaver, indflydelse og engagement 5.97
Arbejdsglæde 6,05
Vold og trusler 2,28 %
Mobning 2,6 %
Uønsket seksuel opmærksomhed 3,1 %
Sygefravær 10,3 %