I en tid, hvor mistrivslen blandt børn og unge stiger, tager regeringen nu et afgørende skridt ved at nedsætte en trivselskommission. Målet med kommissionen er at undersøge, hvordan man bedst kan forebygge sårbarhed og mistrivsel hos børn og unge i Danmark. Initiativet følger regeringsgrundlagets intention om at forbedre børn og unges livskvalitet.

Med en række tal og undersøgelser, der påpeger stigende problemer med mistrivsel, er kommissionen en nødvendig respons. Nyere data viser, at selvom flertallet af børn og unge har det godt, oplever næsten halvdelen af unge i alderen 16-25 år en form for mistrivsel. Samtidig føler flere børn og unge sig ensomme, og der er en markant stigning i deres digitale medieforbrug.

Formand for kommissionen, Rasmus Meyer, der også fungerer som forstander på Krogerup Højskole, udtaler:

– Det er afgørende for vores samfund, at børn og unge trives og lever meningsfulde liv. Jeg glæder mig over regeringens indsats med denne kommission, hvor vi søger at forstå udfordringerne og komme med anbefalinger til forbedring.

Trivselskommissionen består af erfarne praktikere, repræsentanter fra foreningslivet og forskere med bred viden om børns og unges trivsel. Hertil kommer to børne- og ungerepræsentanter. Marie Holt Hermansen, tidligere formand for Danske Skoleelever, og Khalil Abdeddaim, en engageret træner i NGO’en GAME, repræsenterer de unge i kommissionen.

Kommissionen, som fokuserer på børn i alderen 0-25 år, vil se nærmere på følgende fire temaer:

 1. Fællesskaber og relationer
 2. Tidlig indsats og forebyggelse
 3. Livsmod og robusthed
 4. Det gode digitale liv

Der vil blive taget hensyn til eventuelle køns-, sociale og etniske forskelle i kommissionens arbejde. Derudover vil den analysere årsagerne bag den stigende mistrivsel blandt børn og unge.

Trivselskommissionen vil løbende komme med anbefalinger og forventes at afslutte sit arbejde senest ved udgangen af 2024.

For at markere nedsættelsen af kommissionen vil kulturministeren, børne- og undervisningsministeren og digitaliserings- og ligestillingsministeren besøge NGO’en GAME i København, der fokuserer på social forandring gennem gadeidræt. Khalil Abdeddaim og Marie Holt Hermansen, som begge er medlemmer af kommissionen, vil også deltage i besøget.

– Børn og unges trivsel er en central udfordring i vores samfund. Jeg ser frem til, at Trivselskommissionen kan give os en dybere forståelse af de drivkræfter, der ligger bag den stigende mistrivsel. Dette gælder især i relation til sociale medier og den digitale verden,” udtaler digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre.

Trivselskommissionen vil have en bred vifte af eksperter og praktikere, som løbende kan bidrage til arbejdet og anbefalingerne. Den vil også involvere et repræsentativt børne- og ungepanel samt afholde et børne- og ungetopmøde for at sikre inddragelse af de unge selv.

Læs hele kommissoriet her.

Kommissionens Medlemmer:

 • Rasmus Meyer (formand), forstander på Krogerup Højskole
 • Marie Holt Hermansen, forhenværende formand for Danske Skoleelever
 • Khalil Abdeddaim, playmaker (frivillig træner), GAME
 • Hanne Kirk, programleder, COOP Crew
 • Karin Ingemann, udviklingschef, Danmarks Idrætsforbund
 • Christine Ravn Lund, forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Andreas Rasch Christensen, forskningschef, VIA University College
 • Simon Calmar Andersen, chef i TrygFondens Børneforskningscenter, professor i Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Lene Tangaard, rektor, Designskolen Kolding
 • Vibeke Jenny Koushede, professor og institutleder, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • Mie Oehlenschläger, uafhængig tech- og policyrådgiver