Elkunder i Trekantområdet og på Bornholm får nye nettariffer, når TREFOR El-net og TREFOR El-net Øst fra 1. oktober som planlagt skifter til vintertarif. Nettarifferne er generelt højere om vinteren, men i år er vintertariffen væsentligt lavere i forhold til sidste vinter, hvor energikrisen pressede priserne op.

Den 1. oktober går TREFOR El-net og TREFOR El-net Øst som planlagt over til vintertarif.
Sidste efterår og vinter var energikrisen på sit højeste, hvilket også slog igennem på nettarifferne hos TREFOR El-net og TREFOR El-net Øst. Når netselskaberne den 1. oktober igen går over til vintertarif, er prisen på et væsentligt lavere niveau.

-Vintertarifferne er højere end om sommeren, fordi der generelt er et højere elforbrug i den mørke og kolde årstid, blandt andet fordi vi alle tænder mere lys og mange bruger el til varmepumper. Fordi elpriserne på markedet har stabiliseret sig på et lavere niveau end sidste vinter, betyder det, at vi i år kan sætte vintertariffen lavere, siger Per Sørensen, elforsyningsdirektør i TREFOR El-net og TREFOR El-net Øst.

TREFOR driver elnettet i Trekantområdet og på Bornholm, og nettariffen skal blandt andet dække omkostningerne til at transportere strømmen samt til drift, vedligehold og udbygning af nettet. Tarifferne bliver reguleret både sommer og vinter, og så er døgnet inddelt i flere ”priszoner”, med en pris i dagtimerne, den laveste pris om natten og den højeste pris i tidsrummet mellem klokken 17 og 21, hvor elforbruget er allerhøjst.

-Vi vil gerne motivere til, at man flytter sit elforbrug, hvis man har mulighed for det. For eksempel kan man vaske tøj og lade elbilen om natten, hvor tariffen er lav. Med den grønne omstilling stiger vores forbrug af strøm, og derfor er det væsentligt, at vi udnytter alle døgnets timer på elnettet i stedet for at forbruget klumper sig sammen i nogle få timer. Hvis vi udnytter elnettet bedre, bliver den grønne omstilling billigere, og det vil komme alle til gode, forklarer Per Sørensen.

Om tariffer

TREFOR El-net og TREFOR El-net Øst skifter til vintertarif den 1. oktober, og ved årsskiftet er der tale om en mindre stigning af tariffen på grund af inflationsregulering. Den 1. april 2024 er det igen den lavere sommertarif, som træder i kraft.

Udover tariffen betaler den enkelte også for selve strømmen, der bliver brugt. Den pris afhænger af, hvilken aftale man har med sin elleverandør. Og elleverandøren afgør, hvordan tariffen fremgår af din regning.

Tarifferne er fastsat efter tarifmodel 3.0, som er godkendt af Forsyningstilsynet, og gælder for private forbrugere og mindre erhvervsvirksomheder. (C-kunder)

I år er der også lavere vintertariffer for B- og A-kunder, som er de større kunder, der er tilsluttet længere oppe i elsystemet.