På bare to år har 1.550 børn under 18 år været ofre i sager om vold, hvor forældre eller stedforældre er sigtet i sagen – det er gennemsnitligt to børn hver dag. Mere end hvert tredje barn fik ingen hjælp af kommunen hverken før eller efter voldsepisoden. Det viser ny rapport fra Børns Vilkår.

Selvom vold mod egne børn har været strafbart i 26 år, er børn og unge stadig udsat for vold fra deres nærmeste voksne. I 2019 og 2020 oplevede 1.550 børn under 18 år, at deres forælder eller stedforælder blev sigtet i en sag om vold mod dem. For fire ud af ti af de børn var der hverken lavet en underretning eller igangsat hjælp og støtte af kommunen i året op til voldsepisoden.

Det viser rapporten ’Vold i hjemmet – får vi øje på det, og får børnene den rette hjælp?’, som Børns Vilkår offentliggør 27. april.

– Hvordan kan fire ud af ti børn gå fuldstændig under radaren? Her har ingen pædagoger, lærere, naboer eller andre voksne lavet en underretning. Og kommunen har hverken givet hjælp eller støtte til barnet. Det er rystende. Lige meget hvad årsagen er, skal og kan vi som samfund gøre det meget bedre, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Rapporten viser, at mere end hvert tredje barn i gruppen hverken forud for eller i året efter voldsepisoden fik iværksat en indsats fra deres kommune. De står derfor helt uden støtte fra det offentlige et år efter volden.

I den slags sager kan en indsats fx være familiebehandling, døgnophold, pædagogisk støtte i hjemmet eller anbringelse. Det er dog tilbud, som familien frit kan takke nej til, medmindre det er en tvungen indsats.

– Det går galt mange steder i kæden. For få ser børnene, og hvis de gør, er det ikke alle, der bliver underrettet på. Hvis der så bliver underrettet, kan vi til gengæld se, at kommunerne i mange tilfælde ikke gør nok. Når familier siger nej til støtte, må man prøve at hjælpe barnet på en anden måde. Det er simpelthen ikke godt nok, at så mange står helt uden indsats, siger Rasmus Kjeldahl.

Volden er svær at opspore

Sidste år offentliggjorde Børns Vilkår en undersøgelse, hvor hver femte blandt de 1.156 adspurgte elever i 8. klasse svarede, at de inden for det seneste år havde oplevet en eller flere voldsepisoder fra deres forældre eller stedforældre. 41 pct. havde aldrig fortalt nogen om volden.

Det mønster genkendes på BørneTelefonen og HØRT, der årligt har ca. 2.000 samtaler om vold. Når børn og unge åbner op om volden over for de frivillige rådgivere, er det ofte første gang, de fortæller om det.

– Der er en stor gruppe af udsatte børn, vi som samfund slet ikke registrerer. Dem har vi et kæmpe ansvar for at få fundet og hjulpet. Men det er svært, hvis voksne ikke tør handle på bekymringer for børn i deres nærhed. Alle har pligt til og skal turde blande sig, når der er mistanke om, at børn og unge er udsat for fysisk eller psykisk vold, siger Rasmus Kjeldahl.

Fakta:

– Rapporten ’Vold i hjemmet – får vi øje på det, og får børnene den rette hjælp?’ bygger på en registeranalyse af underretninger samt forebyggende indsatser og anbringelser for børn under 18 år, hvis forælder eller stedforælder er blevet sigtet for vold mod dem. Voldsepisoderne, der har ført til en sigtelse, er foregået i 2019 eller 2020.

– I 2019 og 2020 oplevede 1.550 børn under 18 år at blive udsat for vold fra en eller flere forældre eller stedforældre, hvor episoden blev anmeldt til politiet og førte til en sigtelse.

– 2019 og 2020 er valgt for at have mulighed for at se på data, der ligger et år før og et år efter voldsepisoden. Derudover giver to år flere data at analysere på, end hvis kun et enkelt år indgik i analysen.
38 pct. blandt de 1.550 børn har oplevet, at ingen voksne underrettede kommunen i året op til voldsepisoden.

– For 36 pct. blandt de 1.550 børn, er der hverken forud for eller året efter voldsepisoden iværksat en indsats fra kommunen. Denne gruppe er derfor helt uden hjælp og støtte fra det offentlige i året efter den anmeldte voldsepisode.
For 43 pct. af de 1.550 børn har voksne underrettet kommunen, som dog ikke har iværksat indsatser til barnet eller familien.

– For 19 pct. af de 1.550 børn har der været iværksat en indsats forud for den anmeldte voldsepisode, men indsatsen har altså ikke kunnet forhindret den anmeldte voldsepisode.

– Blandt de 0-3 årige børn, er der i 50 pct. af sagerne lavet en underretning til kommunen i året op til voldsepisoden. Det er den aldersgruppe, der underrettes mindst om. For 28 pct. af børnene handler underretningen specifikt om vold og overgreb.