Undersøgelse frikender tidligere FH-formand Lizette Risgaard for overtrædelse af lovgivningen

Tidligere formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, er lettet over resultatet af en undersøgelse, der konkluderer, at hun ikke har overtrådt lovgivningen eller FH’s egne retningslinjer i nogen af de fem tilfælde, der blev undersøgt. I en Facebook-opdatering udtrykker Risgaard sin glæde over, at der endelig har været en proces baseret på beviser og ikke anonyme påstande.

Advokaterne har dog fundet tre episoder, hvor de mener, at Risgaard har krænket andre ved at røre dem på bagdelen i forbindelse med selfies. Risgaard benægter at have oplevet situationerne på samme måde og har aldrig haft intentioner om at krænke nogen. Hun beklager dog, at nogle har følt deres grænser overtrådt og har tidligere givet en uforbeholden undskyldning til dem, der har følt sig krænket.

Risgaard understreger vigtigheden af at have faste rammer for, hvordan sager undersøges, både for unge og for medlemmer af fagbevægelsen. Hun opfordrer til at bruge de etablerede ordninger for at sikre retssikkerheden og høre alle parter i en sag. Risgaard har brugt det meste af sit voksenliv på at arbejde for medlemmerne i fagbevægelsen og skabe trygge rammer og fair processer for alle lønmodtagere.

Tidligere formand for FH føler dog, at hendes formandskab er blevet afsluttet, før sagen blev ordentligt undersøgt, og at den retssikkerhed, medlemmerne burde have, ikke blev givet til hende. Hun påpeger, at det har påført hende og hendes familie skade og sorg. Risgaard mener, at nogle af forbundene i FH’s Forretningsudvalg ikke holdt den aftale, de havde indgået, og håber, at de vil varetage medlemmernes interesser bedre i fremtiden.

Risgaard understreger vigtigheden af ikke at afsige dom i medierne, især ikke baseret på anonyme anklager. Hun takker de kollegaer, der ikke faldt for fristelsen til at afsige dom, og håber, at de få, der gjorde det, vil varetage medlemmernes interesser bedre i fremtiden.

På nuværende tidspunkt ønsker Lizette Risgaard ikke at kommentere yderligere på sagen. Hun skal overveje, hvordan hun vil tilrettelægge sin fremtid og hvilke konsekvenser sagen skal have. Hun takker alle dem, der har støttet hende og sendt varme tanker og knus, både inden for og uden for fagbevægelsen. Hun understreger, at hun stadig elsker fagbevægelsen og medlemmerne og vil fortsætte med at kæmpe for danske lønmodtagere, dog ikke i FH længere.