En række processer med bl.a. personalemøder, møder mellem ledelse og tillidsværk og mellem politidirektøren og formanden for Sydøstjyllands Politiforening gør, at politikredsen nu efter en meget hård tid vælger at se fremad

Sydøstjyllands Politi har i den seneste tid ikke har lagt skjul på, at det er hårdt for både medarbejdere og ledelse, at vi over et stykke tid har oplevet, at der er blevet stillet spørgsmålstegn ved den måde, vi har løst nogle af vores opgaver. Det er i kølvandet på mediehistorierne også vanskeligt, at vi har valgt at nedlægge en enhed i den hidtidige form for at finde en ny organisering af de meget vigtige opgaver, som har været i denne enhed.

Politikredsen står midt i at bearbejde forløbet, og belastningen for især medarbejderne, der bl.a. har været ude for helt uacceptable forhold på sociale medier, er meget stor. Det arbejder vi med som enhver anden arbejdsplads. Vi gør det internt i en række processer, der som nævnt allerede er i gang, og som fortsætter i den kommende tid.

På baggrund af de interne drøftelser udtaler Sydøstjyllands Politis politidirektør, Jørgen Abrahamsen:

– Der er opstået tvivl om, hvorvidt jeg som politidirektør har tillid til mine medarbejdere. Denne tvivl vil jeg gerne komme til livs. Jeg har fuld tillid til alle mine medarbejdere, herunder også mine medarbejdere, som tidligere var en del af specialpatruljen. Det har aldrig været min mening, at der skulle sættes tvivl ved den tillid, jeg har til mine medarbejdere, og det er jeg oprigtig meget ked af, siger han og tilføjer:

– Det er helt afgørende for at kunne genopbygge tilliden, at man kan erkende sine fejl over for sine medarbejdere. Jeg må erkende, at jeg ikke var god nok i min kommunikation i forhold til interviews mandag den 30. oktober, som jeg afgav, efter Politiken fremlagde deres artikel omkring specialpatruljen. Det har aldrig været min hensigt, at nogen medarbejdere skulle føle sig smidt under bussen, og det er jeg virkelig ked af, hvis nogen føler sig. Jeg er stolt af alle mine medarbejdere og stolt af det politiarbejde, de leverer hver eneste dag.

Medlemmerne og bestyrelsen i Sydøstjyllands Politiforening har allerede sendt et klart signal i forhold til politidirektøren om, at tilliden har fået et stort knæk. Politidirektør Jørgen Abrahamsen slutter: ”Det gør et stærkt indtryk på mig, når mine medarbejdere ytrer mistillid til mig som politidirektør, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at rette op på tilliden”.

Formanden for Sydøstjyllands Politis Politiforening, politiassistent Niels Mørk, siger:

– Bestyrelsen i Sydøstjyllands Politiforening ønsker ikke at opsige eller udtræde af samarbejdet med politidirektøren. Det er bestyrelsens klare vurdering, at det ikke vil gavne vores medlemmer at melde sig ud af samarbejdet med vores ledelse. Bestyrelsen ønsker fortsat dialog og samarbejde. Men bolden ligger nu ved vores politidirektør, som skal komme med en aktiv reaktion i forhold til at få genoprettet tilliden, siger Niels Mørk og fortsætter:

– Bestyrelsen ser frem til, at der fremvises initiativer for genoprettelsen af tilliden imellem vores politidirektør og medarbejderne. Tillid opstår ved inddragelse, gennemsigtighed og sammenhæng mellem ord og handlinger mellem ledelse og medarbejdere. Det er allerede aftalt, at der afholdes ugentlige opfølgningsmøder mellem formandskabet og politidirektøren. Det har stor betydning for vores medlemmer, at de kan se handlinger for genoprettelsen af tilliden imellem politidirektøren og medlemmerne. Dette emne bliver også sat på dagsordenen til samarbejdsudvalgsmødet den 4. december.

Sydøstjyllands Politi og Sydøstjyllands Politis Politiforening har ikke yderligere kommentarer til interne forhold eller den igangværende proces.