Fremtidens udfordringer løses ved at rykke sundhedsvæsenet tættere på den enkelte borger, siger fagforeningen FOA.

Fremtidens sundhedsvæsen bliver præget af flere ældre og flere multisyge borgere. Det er det bagtæppe, Sundhedsstrukturkommissionens rapport er malet på. Kommissionen har i dag fremlagt tre modeller for forvaltningsstrukturen og opgaveplacering i sundhedsvæsenet.

For fagforeningen FOA er fokus ikke på de enkelte strukturforslag, men at en reform af sundhedsvæsenet gør op med den store og stigende ulighed i sundhedssystemet.

– En styrkelse af det nære sundhedsvæsen ude hos borgerne og på plejecentrene er en væsentlig vej til at mindske ulighed. Også gennem en opprioritering af sundheden i de geografiske områder, som vi kan se, halter bagefter i dag, siger Mona Striib, som understreger, at opgaven er at rykke sundhedsvæsenet tættere på den enkelte borger.

– For os kan struktur ikke alene være svaret, strukturer er blot rammer. For FOAs medlemmer og for borgerne, som hver dag mødes ude i virkeligheden, handler det om sammenhæng og faglighed, mener Mona Striib.

Samarbejde og faglig frihed

Mona Striib understreger, at den enkelte medarbejder i dagligdagen har brug for adgang til de relevante oplysninger og til at bruge sin faglighed til at hjælpe borgeren i samarbejde med de andre sundhedsfaglige medarbejdede omkring borgeren.

– Det vigtige er, at de forskellige niveauer i den struktur, man arbejder i, taler og arbejder sammen. For det handler også om at bruge de ansattes kompetencer rigtigt.

Sundhedsstrukturkommissionen kommer også med fem generelle anbefalinger, som gælder uanset hvilken fremtidig struktur politikerne måtte ende med at beslutte sig for. Blandet andet om en styrkelse af det almene område og at der udarbejdes en national sundhedsplan, som skal sætte retningen for en bedre ressourcefordeling mellem det nære sundhedsvæsen og hospitalerne.

– Jeg glæder mig til at fordybe mig i kommissionens 600 tætskrevne sider og til at se de politiske reaktioner, så vi reelt kan se, hvad de kan komme til at betyde for vores medlemmer, siger Mona Striib.

Advarer mod opsplitning af opgaver

Hun påpeger, at Folketinget for kort tid siden er blevet enig om en ny ældrelov, der sætter fokus på selvstændige, tværfaglige teams og den enkelte borgers selvbestemmelse.

– Det er helt nødvendigt, at den nye ældrelov bliver tænkt ind i fremtidens sundhedsvæsen. De to ting er fuldstændigt forbundne størrelser, siger Mona Striib.

– Også derfor vil jeg gerne advare mod en opsplitning af opgaverne i sundhedsvæsenet. Når vi taler om helhedspleje, så omfatter det alle plejeopgaver omkring borgeren – også sygeplejen. Det vil sige ingen helhedspleje uden sygepleje.