Kriminalforsorgen fuldbyrder straffe, men har også en vigtig opgave i at motivere indsatte til et liv uden kriminalitet. Dette arbejde styrkes nu med en civilsamfundsstrategi.

Kriminalforsorgen er klar med en ny strategi, der skal styrke samarbejdet med civilsamfundsorganisationerne.

Strategien er lavet med tæt inddragelse af en række civilsamfundsorganisationer og kan bidrage til, at flere indsatte hjælpes til et kriminalitetsfrit liv.

Strategien er en del af flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-25 og skal ses som et vigtigt supplement til det kriminalitetsforebyggende arbejde i kriminalforsorgen.

Med civilsamfundsstrategien sikres klare rammer for samarbejdet, civilsamfundsorganisationerne inddrages systematisk, og der skabes et overblik over organisationernes tilbud. Eksempelvis hjælp til at finde job, få styr på gælden eller udvide den indsattes netværk, hvilket kan hjælpe den indsatte til at bygge bro mellem livet inden og uden for murene.

-Hver gang vi kan skubbe en indsat i den rigtige retning, så giver vi noget tilbage til samfundet. Mere tryghed til danskerne. Et bedre liv for den indsatte. Håb for den indsattes venner og familie. Civilsamfundsorganisationer landet rundt gør en kæmpe indsats for netop det arbejde. Ved at styrke samarbejdet med civilsamfundsorganisationerne, styrker vi kriminalitetsbekæmpelsen i Danmark, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

Kriminalforsorgens vigtigste opgave er at fuldbyrde straf, men kriminalforsorgen har også en vigtig opgave i at motivere den indsatte til en kriminalitetsfri tilværelse, og her er samarbejdet med civilsamfundsorganisationerne vigtigt, fortæller kriminalforsorgens direktør.

-Vi har en lang, positiv tradition for at samarbejde med civilsamfundet, og det er det solide fundament, vi bygger videre på. Vores medarbejdere løfter en vigtig og afgørende opgave i at motivere de indsatte til et liv uden kriminalitet. Ved at styrke vores samarbejde med civilsamfundsorganisationerne og få et overblik over deres tilbud, styrker vi også vores kriminalitetsforebyggende arbejde og bygger broen til livet udenfor, siger direktør i kriminalforsorgen, Ina Eliasen.

Konkret fokuserer strategien på tre områder:

Ensartede rammer og sikkerhed
Der sikres tydelige og transparente rammer for samarbejde, arbejdsopgaver og sikkerhedsmæssige krav. Herunder et klart overblik over eksisterende tilbud.

Fælles og koordineret indsats
Ved målrettet brug af organisationernes indsatser og specialviden sættes der ind, hvor der er størst behov for den kriminalitetsforebyggende indsats.

Samarbejdskultur og vidensdeling
Der etableres en systematisk inddragelse af organisationerne med henblik på informationsdeling, faglig sparring og udvikling af samarbejde.
For at styrke civilsamfundets muligheder yderligere blev det i flerårsaftalen 2022-25 besluttet at afsætte en pulje til civilsamfundet på fem millioner kroner i 2022 og 10 millioner kroner årligt i 2023-2025.

Puljen blev i efteråret 2022 udsat i forbindelse med manglende finansiering af flerårsaftalen, men forventes at kunne anvendes fra 2024 af relevante civilsamfundsorganisationer til konkrete indsatser.

Kriminalforsorgen samarbejder blandt andet med civilsamfundsorganisationerne High:five, Café Exit, Røde Kors og SAVN.