Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold og 6. Juli Komiteen opfordrer alle borgere, virksomheder, fonde, foreninger og forsamlinger til økonomisk at støtte udførsel og opsætning af busten af General Christian Julius de Meza i anledningen af 175-året for udfaldet fra Fredericia den 06. juli 1849.

Støtten og donationerne kan overføres til Bankkonto i Danske Bank med Reg. nr. 9570, kontonummer 13731055 eller på MobilePay 228989. Alle indsamlede midler går ubeskåret til udførsel og opsætning af Busten af General de Meza.

Afsløringen af General de Meza busten, som i lighed med busterne af General Bülow og Rye udføres i bronze på en søjle af granit, foregår lørdag den 06. juli 2024, kl. 1330 ved Kongens Portvagt, Øster Voldgade 1, DK-7000 Fredericia umiddelbart efter 6. juli-processionen.

Samme dag d. 06. juli 2024, kl. 1400 umiddelbart efter afsløringen af General de Meza busten udgiver Forlaget Skribenten v. Rosa og Anders Engelbrecht bogen: ” General de Meza – Hyllet * Hånet * Hædret ”. Forlaget vil sælge bogen fra Kongens Portvagt d. 6. juli 2024, kl. 14 – 16. Bogen vil efterfølgende være til salg ved Forlaget Skribenten og byens boghandlere.

Fredericia er god til at hædre og huske på de begivenheder, som byen har været udsat for. Som fæstningsby har den været lige i orkanens øje ved flere lejligheder, og særligt den 6. juli 1849 under Treårskrigen. Flere af de toneangivende danskere bliver allerede mindet med særlige monumenter, men der har manglet en af de danske helte.

General Christian Julius de Meza var en de fem danske generaler, der ledte det succesfulde udfald fra Fredericia. Han stod i spidsen for Avantgardens (den forreste brigades) angreb mod nord ud gennem Kongens Port den 6. juli 1849 mod Treldeskansen samtidigt med General Ryes brigades angreb langs strandkanten mod Trelde.

General de Meza busten i italiensk ler, mens den danske kunstner, Thor Larsen laver de sidste korrektioner.

General de Meza´s betydning for Danmarkshistorien manifesterede sig under treårskrigen både ved udfaldet fra Fredericia 1849 og slaget ved Isted i 1850. Senere som overgeneral for Hæren i 1864-krigen, da han reddede den danske hær fra tilintetgørelse ved Dannevirke ved rettidigt at trække den tilbage. En beslutning som dengang blev stærkt kritiseret, men som, i bagklogskabens klare lys, var den eneste rigtige beslutning, da der var ingen andre reserver.

General de Meza blev af mange af sine samtidige kollegaer betragtet som ”den grimme ælling” i H. C. Andersens eventyr og blev kanøflet. Han var stærkt begavet på mange områder, bogligt, musikalsk, sprogligt, matematisk og kunstnerisk og frem for alt viste han sig som en fremragende leder og hærfører i krig. Han forblev dog i mange år den glemte hædersmand og helt. Der findes således i dag ingen lignende mindesmærker af General de Meza, men det mener vi er på tide at råde bod på nu.

General de Meza var vellidt blandt sine soldater og underofficerer trods sit aparte renommé. Særligt efter sin indsats under udfaldet fra Fredericia og slaget ved Isted gjorde det sig gældende. Soldaterne elskede deres general ”han var sær, men han var vores”.

Med Landsindsamlingen følger Landskomiteen og 6. Juli Komiteen en historisk tradition i forbindelse med opsætning af mindesmærker i Fredericia.

Se endvidere billedgalleriet fra bustens tilblivelse:

Vi mødes gerne med jer, hvis du/I har behov for flere oplysninger og informationer om projektet.

Christian Herskind
Formand for Landskomiteen
til Renovering af Fredericia Vold
Erik Schwensen
Formand for
6. Juli Komiteen