Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om et markant løft af regionernes økonomi for 2025. Med aftalen øges den regionale driftsramme til sundhed med 2,1 mia. kr., hvilket skaber rammer for at styrke og udvikle sundhedsvæsenet. Aftalen inkluderer styringsredskaber for at bremse de stigende medicinudgifter. Anlægsniveauet i 2025 er fastsat til 7,35 mia. kr., en forøgelse på 400 mio. kr. fra 2024.

Aftalen dækker den demografiske udvikling og giver regionerne mulighed for at styrke både sygehusene og det nære sundhedsvæsen. Regionerne skal desuden reducere administrationsudgifterne med 0,1 mia. kr.

Der er også indført styringsredskaber på medicinområdet for at sikre bedre priser på medicin og et mere rationelt medicinforbrug. Desuden forventes de målsætninger, der er fastsat i akutplanen, at blive opfyldt i 2024, hvilket skal normalisere ventetiderne på sygehusene.

Sundhedsstrukturkommissionen arbejder på at udvikle modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet med fokus på et forebyggende og sammenhængende system. Kommissionens resultater forventes præsenteret i juni.

– Med årets økonomiaftale styrker vi regionernes økonomi markant, hvilket skaber rammer for at udvikle sundhedsvæsenet. Dette skal sikre, at vi også i fremtiden har et sundhedsvæsen af høj kvalitet, siger Finansminister Nicolai Wammen.

– Det er vigtigt, at vi har et stærkt sundhedsvæsen, der kan yde den rette hjælp og behandling, når vi har brug for det. Jeg er glad for, at vi har indgået en aftale, som giver økonomien et markant løft og skaber rammerne for at styrke sundhedsvæsenet, siger Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

– Aftalen giver regionerne et betydeligt løft, hvilket betyder bedre omsorg for syge og plejekrævende borgere. Desuden får regionerne mulighed for at tilbyde flere reagensglasbehandlinger og implementere innovation og teknologi, hvilket frigør arbejdskraft i ældreplejen, siger Ældreminister Mette Kierkgaard.

Sidste år blev der indgået en ekstraordinær to-årig rammeaftale for øvrigt anlæg, der skaber øget forudsigelighed for regionerne. Rammen til øvrigt anlæg er i 2025 fastsat til 3,75 mia. kr., en stigning på 400 mio. kr. fra 2024.

Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggerierne i 2025 er fastsat til 3,6 mia. kr. baseret på et realistisk skøn.