Social- og Sundhedsskolen i Fredericia oplever fremgang i antallet af ansøgere til det kommende skoleår, en udvikling, der kommer som en velkommen nyhed i lyset af den aktuelle mangel på faglært arbejdskraft inden for SOSU-faget. På hele skolen, SOSU FVH, ligger man generelt på niveau med de tidligere års antal ansøgere, hvilket skaber optimisme og tilfredshed blandt skolens ledelse.

Jacob Bro, direktør på SOSU Fredericia-Vejle-Horsens (SOSU FVH), udtrykker sin glæde og tilfredshed med denne udvikling og mener, at de forskellige tiltag, skolen har foretaget, har haft en positiv effekt:

– Vi har ikke oplevet tilbagegang. Det er en gældende tilfredshed med, og det er vi glade for. Grunden til jeg siger det, er, at vi ligger samme som andre steder. Vi tror, de tiltag vi har lavet har hjulpet, og det er virkelig et langt sejt træk. Vi skal skabe respekt, siger Jacob Bro.

Jacob Bro fremhæver også vigtigheden af at promovere faget og skabe interesse for det blandt potentielle elever.

– Lad os håbe, at det skinner igennem med det. Eleverne fortæller om deres fag og faglighed, og vi har vores rollemodeller, som fortæller om det, fortæller Bro.

Et af de initiativer, som SOSU FVH har deltaget i, er DM i Skills, en konkurrence, hvor unge talenter fra forskellige erhvervsuddannelser konkurrerer inden for deres respektive fag. Deltagelsen har øget interessen for SOSU-faget blandt de unge.

– Vi skal blive nysgerrige på, hvorfor elever vælger vores uddannelse. Vi skal finde ud af, hvad der har gjort det. Det er fedt at se en fremgang, fordi der er voldsomt stor brug for det. siger Jacob Bro.

Social- og Sundhedsskolen i Fredericia har også fokus på at tale SOSU-faget op, så flere unge bliver opmærksomme på de muligheder og karriereveje, der findes inden for dette vigtige fagområde. Skolen arbejder målrettet på at fremhæve de positive aspekter ved SOSU-faget og dets betydning for samfundet som helhed.

Jacob Bro understreger vigtigheden af at tale faget op og fortælle om dets mange fordele.

– Det er vigtigt, at vi taler SOSU-faget op og viser, hvilken forskel vores elever kan gøre i samfundet. Vi arbejder på at ændre folks opfattelse af faget og vise dem, hvor givende og udfordrende en karriere inden for SOSU kan være, siger Jacob Bro.

Denne fremgang er et skridt i den rigtige retning for både SOSU FVH og hele sektoren, der kæmper med at tiltrække og fastholde faglært arbejdskraft. Hver en lille fremgang er værd at fejre, og DM i Skills har vist sig at være en effektiv platform for at øge interessen og engagementet i SOSU-faget.