DSB er kommet godt fra start i 2024, og de første to måneder af 2024 har budt på en markant vækst i antallet af togrejser.

I januar og februar var der 26,9 mio. rejser. Det er hele 7 procent flere end samme periode i 2023.

– Vi oplever lige nu stor vækst i både regionaltrafikken, rejser over Storebælt og i S-tog. Det er positivt, at flere kunder vælger toget, og vi forventer, at tendensen fortsætter i 2024, fortæller Kommerciel direktør i DSB, Jens Visholm.

Dermed fortsætter kundevæksten fra sidste år ind i 2024. I 2023 havde DSB i alt 162 mio. rejser, hvilket er 9 procent flere end i 2022, når der korrigeres for afgivet trafik. Især de københavnske S-tog trækker nye rejsende til, så antallet af rejser med S-tog er indtil videre steget med 1,4 mio. i 2024.

Tronskiftet søndag den 14. januar var historisk, på dagen havde S-togene over 240.000 rejsende, hvilket er op mod 90.000 flere rejser end en normal søndag. Men også uden tronskiftet har S-togene kørt med markant flere rejsende end sidste år.

Samtidig kører S-toget fortsat med en utrolig høj kundepunktlighed, der i 2024 indtil videre ligger pænt over 96 procent. Punktlighed måles på andelen af kunder, som ankommer inden for 2:59 minutter efter planlagt ankomst.

I Fjern- og Regionaltogstrafikken ligger punktligheden indtil videre over målet på 75 procent. Det selvom januar var påvirket af snestormen efter nytår. I februar lå den på 81,3 procent.

I disse år er punktligheden på Fjern- og Regionaltog i perioder præget af det omfattende arbejde på jernbanenettet i Danmark med elektrificering, implementering af nyt signalsystem og fornyelse af skinner rundt omkring i landet.

– Vi er overordnet set kommet godt i gang med året, og efter lidt udfordringer med vejret i starten af året, så ligger vi samlet set pænt over målet for Fjern- og Regionaltog samlet set. Når vi ser på S-tog, så er det ganske enkelt helt i særklasse, når man sammenligner med lignende bybaner i verden, fortæller Jens Visholm.