Efter den opsigtsvækkende dom i udbyttesagen, hvor advokatfirmaet Bech-Bruun blev idømt en bøde på 400 millioner kroner, rejser der sig nu spørgsmål i Fredericia Kommune. Næstformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, John Nyborg, udtrykker sin bekymring og tager initiativ til en nærmere undersøgelse af kommunens forhold til advokatfirmaet.

– Vi skal grundigt overveje vores samarbejde med Bech-Bruun, indleder John Nyborg.

– I lyset af denne alvorlige dom er det vores ansvar at sikre, at kommunen samarbejde med partnere, virksomheder og advokater lever op til de højeste etiske standarder. Derfor vil jeg anmode forvaltningen om at se nærmere på vores brug af Bech-Bruun som kommunens faste advokat, fortsætter Nyborg.

Læs også

John Nyborg ser nu frem til at få forvaltningens vurdering af sagen i forhold.

– Vi bliver nødt til at få vores forvaltnings vurdering på denne sag. Det er alvorligt med sådan en dom, siger Nyborg og slår fast, at der er behov for en omhyggelig evaluering af kommunens forhold til Bech-Bruun, der har været involveret i en sag med betydelige økonomiske og juridiske konsekvenser.

– Min klare personlige holdning til det her er, at vi bør se på, om det er en god idé at fortsætte med Bech-Bruun, tilføjer Nyborg.

I kølvandet på Højesterets dom mod advokatfirmaet Bech-Bruun, tager John Nyborg, næstformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Fredericia Kommune, bladet fra munden og fremhæver behovet for en kritisk gennemgang af kommunens juridiske samarbejde.

– Det er afgørende, at vi i Fredericia Kommune får vurderet, hvilken rolle Bech-Bruun skal spille for os fremadrettet, understreger John Nyborg, næstformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

– Der er utvivlsomt eksisterende aftaler og kontrakter med Bech-Bruun, som strækker sig over flere år. Det er en del af den løbende forretning. Men vi skal grundigt overveje mulighederne for at revidere eller endda afslutte disse aftaler, alt imens vi sikrer, at vores samarbejdspartnere lever op til de værdier og standarder, vi som politikere og som kommune står for, uddyber han.

Han er klar til at ophæve samarbejdet, hvis vurderingen fra forvaltningen i Fredericia Kommune peger den vej.

– Det kan få konsekvenser, hvis man vurderer, at det ikke stemmer overens med de værdier, vi ønsker at drive kommune på og de samarbejdspartnere, man har, siger Nyborg og slutter:

– Det lyder umiddelbart som en hård dom, men det er ikke godt, at det er det advokatfirma, vi bruger, der har fået sådan en dom. Det er staten, der har sagsøgt, så jeg synes, at der er en udfordring.