Social- og Sundhedsskolen forventer at kunne byde indenfor i de nye lokaler til august 2024.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har købt de bygninger på Mosegårdsvej, der hidtil har huset Fredericia Kommunes Uddannelsescenter.

– Der har længe været et fælles ønske på tværs af byrådet om at få solgt ud af nogle af kommunens ejendomme, så jeg er virkelig glad for, at vi har kunnet finde en god løsning med Uddannelsescenteret, som Social- og Sundhedsskolen kan se potentiale i. Skolen har stor betydning for både byen og kommunen, og det giver god mening, at de nu bliver samlet med mange andre af vores uddannelsesinstitutioner i Erritsø, siger borgmester Steen Wrist.

Social- og Sundhedsskolen har betalt 18,1 millioner kroner for de bygninger, de køber af kommunen.

Bygningerne skal tilpasses skolens behov

Social- og Sundhedsskolen forventer at kunne tage de nye lokaler i brug den 1. august 2024, med overtagelse tidligere, så der er mulighed for renovering og klargøring af lokalerne. Overtagelsesdatoen forventes derfor at blive sidst i 2023 eller først i 2024 med mulighed for, at Fredericia Kommune kan bruge Uddannelsescenteret frem til udgangen af 2023.

– Vi har over længere tid kigget på muligheder for en god fremtidig placering af skolen, og vi er glade for at være nået i mål med den bedste løsning for Social- og Sundhedsskolen FVH. Vi ser nu frem til at omdanne uddannelsescenteret til en topmoderne social og sundhedsskole. Det skal være tydeligt, at skolen netop er en social og sundhedsskole, der tilbyder eleverne de bedst mulige læringsmiljøer – det fortjener eleverne.

– Skolens kommende placering er tilmed i et område, der åbner muligheder for nye spændende, samarbejder på tværs af en række uddannelsesinstitutioner, siger Søren Larsen, formand for skolens bestyrelse.

Vigtigt med lokale uddannelsestilbud

At Social- og Sundhedsskolen har kunnet finde egnede lokaler er positivt for Fredericia.

– Når man skal vælge uddannelse som ung, så betyder nærhed noget, så jeg er super glad for, at Social- og Sundhedsskolen har fundet deres kommende bygninger i kommunen. At de samtidig bliver en del af et godt uddannelsesmiljø i Erritsø er en ekstra bonus, som uden tvivl er et plus for de studerende. Fremover kommer vi til at have efter- og videreuddannelse samlet i et campus i Kanalbyen, og så har vi de fleste af vores ungdomsuddannelser samlet i Erritsø. Den fordeling er rigtig god og giver nogle stærke miljøer. Vi har brug for, at flere vil tage en uddannelse inden for plejesektoren, så når SOSU-skolen får et stærkt tilbud i Erritsø, så er det positivt for os alle sammen. Det er med til at sikre, at vi også har dygtigt social- og sundhedspersonale i fremtiden, siger Pernelle Jensen, formand for Unge- og Uddannelsesudvalget.