De færreste går igennem et helt liv uden at opleve en form for krise. I forvejen findes ordninger som sorgorlov eller muligheden for at passe døende familiemedlemmer. Men med et nyt udspil vil SF give familier ret til at kunne gå ned i tid, når en krise rammer.

-Vores hverdag er i dag så presset, at man både skal være en god forælder, en god familie, en god ven og også en god medarbejder. Det stiller så høje krav til os som mennesker. Men når livet ramler, er det umuligt at kunne være to steder på én gang. Derfor foreslår vi nu en ret til at kunne gå ned i tid for en periode, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, SF’s gruppeformand.

SF forestiller sig, at det skal være særlige omstændigheder, der lægger pres på familielivet. Det kan være et barns mistrivsel i forbindelse med skolevægring. Psykiske lidelser i nærfamilie som eksempelvis depression. Alvorlig fysisk sygdom i nærfamilie som kræftforløb eller lignende eller fertilitetsbehandling.

For at kunne gå ned i tid skal familiernes økonomi understøttes med muligheden for en supplerende ydelse, der svarer til dagpengesatsen som kompensation for den tabte arbejdsfortjeneste, hvis man er medlem af en a-kasse.

-Det her skal ske med respekt for de eksisterende ordninger og den danske arbejdsmarkedsmodel. Vi mener, det vil skabe tryghed og balance i både arbejds- og familieliv. Det hele skal ikke kun handle om at arbejde mere og mere, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Paritet foreslår at afsætte 2 mia. kr. Det vil årligt give omkring 60.000 a-kassemedlemmer mulighed for at kunne bruge ordningen med mulighed for at kunne gå ned på 22 ugentlige timer i en periode på op til fem måneder.

-Det er vores bud på en moderne arbejdsudbudsreform. Jeg er sikker på, at det vil betyde mindre stress, mere tryghed og lavere sygefravær. Og ikke mindst vil arbejdspladserne også få glæde af det her, fordi de ikke pludselig mister dygtige folk, som siger op for at kunne balancere det hele, når livet ramler, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.