I et nyligt forslag fremlægger SF 16 foranstaltninger, som skal regulere brugen af kunstig intelligens (AI) og techgiganterne i Danmark. Tidligere blev børns hemmelige fantasivenner kun delt mundtligt, men i dag kan nye relationer formes gennem AI og digitale tjenester. Snapchat har for nylig introduceret en AI, der tillader brugere at chatte med en digital, ansigtsløs ven, hvilket SF mener, skal reguleres.

SF’s IT-talsperson, Lisbeth Bech-Nielsen, har fremlagt forslaget og understreger nødvendigheden af at tage hånd om regulering af AI hurtigt, på grund af den hastige teknologiske udvikling. Forslagene strækker sig fra en mærkningsordning til at oprette en uafhængig AI-tilsynsinstans, og tager sigte på en forsigtig og velovervejet tilgang til AI-tjenester som ChatGPT.

Et af de 16 forslag er at indføre en aldersgrænse for adgang til sociale medier som TikTok, Facebook og Instagram. SF ønsker at beskytte børn og unge under 15 år fra skadelige indflydelser på disse platforme. Partiet foreslår at oprette en form for digital barriere for at forhindre børn og unge i at oprette profiler eller logge ind på sociale medieplatformer.

Desuden vil SF forbyde brugen af digital adfærdsdesign i produkter rettet mod børn og unge under 18 år og opfordrer til, at sociale medier introducerer design, der ansporer unge til at trække sig væk fra skærmene.

Forslagene kommer i kølvandet på en stigende debat om brugen af sociale medier og AI. Funktioner som Snapchats nye digitale vennetjeneste har forårsaget bekymring, da den potentielt kan få børn til at dele følsomme oplysninger.

Thomas Ploug, professor i dataetik og AI-etik ved Aalborg Universitet, støtter fokuseringen på børn og unges interaktion med AI, men har nogle forbehold. Han pointerer, at problemerne ikke kun er relateret til AI, men også brugen af smartphones, for meget skærmtid og computerspil. Han bemærker desuden, at udfordringerne med AI ikke er begrænset til Danmark.

EU arbejder i øjeblikket på at etablere reguleringer for brugen af AI, som forventes at blive vedtaget næste år. Ploug mener derfor, at det kan være fornuftigt at vente på EU’s forordning, inden der tages skridt på nationalt plan. Han har desuden bekymringer ved nogle af SF’s forslag, der efter hans mening kan være vanskelige at realisere.

Digitaliseringsminister Marie Bjerre har ikke haft mulighed for at kommentere på SF’s forslag, men har tidligere udtrykt, at der er behov for strengere regulering i forhold til brugen af AI.