SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet går nu sammen om at råbe regeringen op. For med havbunde, hvor fisk er en sjælden gæst, er der alvorligt brug for en akutpakke, som skal pumpe liv i havet tilbage.

Partierne foreslår et stop for trawl i Bælthavet. Det indgik Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF en aftale om før valget. Men den aftale hænger. Derfor skal regeringen op i gear, så forbuddet mod trawl sker nu.

– Jeg har efterhånden sagt mange gange, at Lillebælt gisper efter vejret, og det har akut behov for førstehjælp. Havbunden er vores vilde ødemark, og vi har hårdt brug for det, vi ikke kan se under bølgerne. Derfor må regeringen lytte og sætte en stopper for trawlfiskeri, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, SF’s gruppeformand og landdistriktsordfører.

– At gøre Bælthavet til trawlfrizone betyder, at livet, havet og biodiversiteten bliver bedre beskyttet. Det er ikke kun til gavn for lystfiskerne her og nu. Det kommer også vores børn, børnebørn og kommende generationer til gavn.

Hun peger også på, at udledningen af kvælstof skal begrænses. Der skal sættes et bindende mål om, at den årlige kvælstofudledning til vandmiljøet højst må være 38.000 ton i 2027.

– Landbruget kan ikke længere nøjes med frivillige aftaler. De bærer også sin del af ansvaret for, at havene gisper efter vand. Derfor vil vi sætte et loft på, hvor høj den årlige kvælstofudledning må være, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.