På trods af udfordrende markedsvilkår har SDK FREJA præsteret et bemærkelsesværdigt finansielt resultat. Virksomheden rapporterede et EBIT resultat på DKK 331 mio. – en stigning på 25 procent sammenlignet med det foregående år, og desuden et EBT resultat på DKK 287 mio. og en omsætning på DKK 6,6 mia.

Regnskabsåret 2022/23 var præget af SDK FREJAs tilpasningsevne og kundefokus i et marked domineret af volatile energipriser, stigende inflation og rente samt udfordringer med fragt- og lagerkapacitet.

SDK FREJA har gennem de senere år gennemgået en større udvidelse af porteføljen og består i dag af de tre forretningsområder: Shipping, Logistik og Environment & Recycling.

– Vores tre forretningsben har hver især demonstreret imponerende tilpasningsevne og stærk konkurrenceevne i et uforudsigeligt marked. Vores medarbejdere har endnu en gang vist deres dygtighed og fleksibilitet og har sikret, at vi fortsat kan tilbyde vores kunder den bedste løsning og service,” siger Søren Gran Hansen, CEO for SDK FREJA.

Gennem året har koncernen fortsat arbejdet på at styrke organisationen og forretningsplatformen gennem blandt andet investeringer i IT og digitalisering, hvilket har bidraget til at styrke virksomhedens position på markedet.

– Vi er stolte af at kunne levere vores historisk bedste resultat inden for shipping. Det har været et år præget af høj aktivitet inden for stort set alle vores Agency og Stevedoring segmenter, som har krævet en ekstraordinær indsats fra vores værdifulde medarbejdere, fortæller Lars Jespersen, CEO for SDK Shipping.

Han suppleres af Ulrik Rasmussen, CEO for FREJA Transport & Logistics Holding:

– Vi har eksekveret effektfuldt på vores strategi, som skal gøre det let at være kunde i FREJA, og hvor kunden altid er i centrum. Det har båret frugt, og vi er meget tilfredse med at kunne levere et rekordresultat i år. Den primære årsag til rekordresultatet kan dog tilskrives vores værdifulde medarbejdere, der har været helt exceptionelle til at navigere rundt i et uforudsigeligt marked.

Opkøb har fortsat høj prioritet
SDK FREJA forbereder sig dog på en ny hverdag. De stigende renter og inflation har allerede medført mindre byggeri og lavere privatforbrug, hvilket kan aflæses af en vis reduktion i godsvolumen. SDK FREJA forventer derfor en normalisering af shipping- og logistikmarkedet i takt med, at verdensøkonomien vil vokse mere afdæmpet. SDK FREJA har dog fortsat høje ambitioner inden for M&A.

– Organisk vækst og vækst gennem opkøb og fusioner forbliver strategisk vigtige for os. M&A kan skabe værdi gennem hurtigere geografisk ekspansion, opnåelse af stordriftsfordele, nye produkter og spidskompetencer. Det er derfor en hjørnesten i udviklingen af SDK FREJA at fortsætte med at være aggressive på opkøbsfronten og være på udkig efter nye muligheder, fortæller CEO Søren Gran Hansen.

Det fortsat dedikerede fokus på at gennemføre virksomhedsopkøb gør, at virksomheden kontinuerligt evaluerer potentielle opkøbskandidater. Den proaktive opkøbsstrategi for SDK FREJA er led i en samlet strategi, som kan spores tilbage til virksomhedens ejerskab, det familieejede A/S United Shipping and Trading Company (USTC).

Fokus på CO2 udledning i Scope 2
SDK FREJA udgiver i forbindelse med årsregnskabet sin konsoliderede bæredygtighedsrapport.

– Vi har i SDK FREJA arbejdet særligt målrettet med at nedbringe vores Scope 2 emissionstal i løbet af dette år. Blandt andet har vi investeret i at forbedre terminaler og kontorbygninger med det formål at sænke forbruget af el og varme, siger CEO Søren Gran Hansen.

SDK FREJA har set en markant reduktion i både varme- og energiforbrug, og for flere af SDK FREJAs anlæg er der tale om en reducering af energiforbruget med mere end 50%. Dette har kunnet lade sig gøre ved at opgradere både infrastrukturen og teknologien på anlæggene, bl.a. ved at installere CTS- anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring). For SDK FREJAs største terminaler er resultatet en nedbringelse af kulstofudledninger med 25% sammenlignet med sidste rapporteringsperiode i 2021/2022.

SDK FREJA er et full-service shipping, logistik og miljøselskab, som beskæftiger 1.500 medarbejdere og opererer i otte lande. SDK FREJAs primære aktiviteter omfatter spedition inden for vej-, luft-, søtransport og projektopgaver, kontraktlogistik, stevedoring, havneagentur, krydstogtsagentur, kommerciel befragtning, linerservices samt miljø- og genanvendelses services.

SDK FREJA er en del af det danske, familieejede A/S United Shipping & Trading Company (USTC). USTC-gruppen har aktiviteter inden for olie og energi, rederivirksomhed, shipping og dør-til-dør logistik, risikostyring, bilaktiviteter, IT, vedvarende energi samt miljø og genanvendelse. USTC-gruppen har for nuværende mere end 160 kontorer i 40 lande og beskæftiger mere end 4.300 medarbejdere på verdensplan.