I takt med at kraftige vindstød er en faktor forskellige steder i landet, har trafikmyndighederne udstedt en særlig advarsel til dem, der planlægger at krydse Storebæltsbroen. På grund af den intense blæst er der indført restriktioner på broen, som påvirker særligt dem med lette påhængskøretøjer.

Ifølge de seneste opdateringer er passage med påhængskøretøjer under 750 kg forbudt indtil videre. Denne forholdsregel er truffet for at sikre både sikkerheden for trafikanterne og integriteten af brokonstruktionen under de usædvanligt hårde vindforhold.

Myndighederne har også meddelt, at de forventer, at restriktionerne vil blive ophævet omkring klokken 03:00, forudsat at vejret forbedres som forudset. Trafikanter rådes til løbende at holde sig opdateret via trafikinformationstjenester og broens officielle kommunikationskanaler.