Region Syddanmark er i fuld gang med forberedelserne til at overtage natlægevagten og inviterer nu interesserede læger til informationsmøde om arbejdet som lægevagt i nattetimerne.

Der er mange opgaver at løse, før regionen i starten af det nye år kan overtage natlægevagten fra PLO Syddanmark.

Derfor har Region Syddanmark været i fuld sving, siden regionsrådet 6. september besluttede, at det er regionen selv, som skal betjene lægevagten om natten fra 1. februar 2024.

En af de helt store opgaver bliver at rekruttere læger til at bemande natlægevagten. Derfor inviterer Region Syddanmark nu interesserede læger til informationsmøde om arbejdet i regionens kommende lægevagt om natten. Her kan de få mere at vide om vilkår og organisering af den nye lægevagt i nattetimerne.

Koncerndirektør Kurt Espersen fortæller, at kontakten til lægerne er et stort og vigtigt skridt i arbejdet:

-Vi har en stor opgave foran os frem mod februar, men ved at række ud til interesserede læger tager vi hul på en stor del af den kommende etablering. Derfor håber vi at se de læger, som er nysgerrige på opgaven og som har lyst til at blive en del af holdet, som i fremtiden skal sikre syddanskerne lægehjælp om natten.

Derudover arbejder regionen på opbygningen af et sekretariat på Odense Universitetshospital og samarbejdet med paramedicinere, der skal hjælpe med at køre udvalgte sygebesøg.

En stor organisatorisk opgave
Lægevagten vil i høj grad komme til at minde om den model, borgerne kender fra i dag. Det vil stadig være speciallæger i almen medicin, hoveduddannelseslæger i fase 3 i almen medicin eller læger med stor erfaring fra lægevagtsarbejdet, der skal visitere, foretage konsultationer og køre sygebesøg.

Konsultationsstederne vil som nu ligge på de fire akutsygehuse i Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa, mens organiseringen af natlægevagten bliver forankret på Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital.

Kurt Espersen erkender, at der venter en kompleks, vigtig opgave.

-Der er mange praktiske forhold, der skal falde på plads, når man etablerer en lægevagt. Vi kommer hele tiden til at blive klogere og samle flere erfaringer. Men vi er godt i gang med arbejdet, og der bliver arbejdet hårdt og effektivt.