Region Syddanmarks lokalpsykiatri og Fredericia Kommunes socialpsykiatri er flyttet sammen i Fredericia Sundhedshus. Det tætte fysiske samarbejde kommer til at betyde et tæt fagligt samarbejde med patienten i fokus.

Som en videreudvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af region og kommune er Region Syddanmarks lokalpsykiatri og Fredericia Kommunes socialpsykiatri flyttet sammen i Fredericia Sundhedshus. Den fælles indflytning blev fejret med en indvielse 25. april 2023.

Fejringen fandt sted på 3. sal i bygning D i Sundhedshuset, hvor borgmester Steen Wrist bød velkommen og blandt andet sagde følgende:

– Det er en stor dag her på vores sundhedshus, Og det er en stor dag dag for Lokalpsykiatrien og for socialpsykiatrien. I det hele taget er det en stor dag for samarbejdet. Det, vi med et flot ord, kalder for tværsektorielle samarbejde. Jeg tror, at det for de fleste borgere sådan set bare er sund fornuft. Det er ikke fordi lokal- eller socialpsykiatri er nye tilbud for kommunens borgere, men det giver god mening, at vi rykker det hele sammen her i huset, sagde borgmesteren og fortsatte:

– Sundhedshuset er et sted, hvor vi samler en lang række tilbud, der alle kredser om at styrke og værne om borgernes sundhed. Og når så mange sundhedskompetencer bliver samlet ét sted, er det til gavn for både borgere, patienter og alle de dygtige sundhedsfaglige medarbejdere.

Wrist overlod efterfølgende ordet til Karsten Byrgesen, der sidder som regionalt medlem af den politiske styregruppe for tværsektorielt samarbejde i Fredericia.

– Det er positivt, at vi får et dybdegående og tværgående samarbejde i sundhedssektoren, indledte Byrgesen og fortsatte:

– Jeg har minder herfra huset på denne etage. Jeg kom hertil for 48 år siden. Min kone var her den 31. marts 1988, da hun fødte vores søn Patrick. Den kommunale og regionale indsats har arbejdet sammen i mange år. Fundamentet blev grundlagt, da kommunen og psykiatrien i oktober 2019 indgik en ambitiøs partnerskabsaftale. Et mere sammenhængende tilbud er målet.

Efter Karsten Byrgesens tale blev snoren klippet af ham og Wrist, og bagefter blev det tid til ord fra fagchef for social og handicap, Henriette Korf Graversen.

– Det fælles sammenspil og baggrunden er, at vi er flyttet sammen i det flotte hus. Men det er vigtigt at huske, at huset kun bliver flot, når vi har respekt for den forskellighed, vi hver især bringer med os, sagde hun.

Sidste taler var Lone Bülow Toft Friis, chefsygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling i Vejle.

– Vi har forpligtet os til at udvikle sundhedsaftalen, og målsætningen om bedre mental sundhed er en fælles målsætning for både kommunen og regionen. Vi har en fælles mission om at reducere antallet af unge med mental mistrivsel og overdødeligheden blandt borgere med psykiske lidelser, sagde Friis.

Da talerækken var oversået, var der mulighed for at forsyne sig med snacks og et glas bobler, og få en rundvisning i de nye lokaler.