Som en del af kriminalforsorgens flerårsaftale 2022-25 etableres en pulje, der skal understøtte kriminalitetsforebyggende projekter. Puljen er offentliggjort og forventes at åbne for ansøgninger 1. januar 2024.

Med puljen vil civilsamfundsorganisationer kunne søge om støtte til projekter, der understøtter de kriminalitetsforebyggende indsatser i kriminalforsorgen.

Puljen er en del af den politiske aftale om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, og der er afsat 11 millioner kroner per år i 2024 og 2025.

– Civilsamfundsorganisationer landet rundt gør en kæmpe indsats for at hjælpe indsatte til et liv uden kriminalitet. Det arbejde er enormt vigtigt, for hver gang vi skubber indsatte i den rigtige retning, giver vi noget tilbage til samfundet. Mere tryghed til danskerne, et bedre liv for den indsatte og håb for den indsattes venner og familie. Jeg håber, at den nye pulje kanvære med til at understøtte det vigtige arbejde, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

Puljens formål er at støtte civilsamfundsprojekter, der hjælper og inspirerer indsatte og tilsynsklienter til et kriminalitetsfrit liv. Projekterne kan blandt andet omhandle fritidsaktiviteter, netværksskabelse, besøgsordninger, udviklende fællesskaber eller gældsrådgivning.

Civilsamfundsorganisationers indsats udgør et vigtigt supplement til det kriminalitetsforebyggende arbejde i kriminalforsorgen, hvis formål er at give indsatte og tilsynsklienter de relevante indsigter, kompetencer og muligheder til et kriminalitetsfrit liv efter afsoning.

– Vi har en lang, positiv tradition for at samarbejde med civilsamfundet, og derfor er det meget glædeligt, at der nu afsættes midler til projekter, som understøtter det kriminalitetsforebyggende arbejde i kriminalforsorgen, siger direktør i kriminalforsorgen, Ina Eliasen.

Puljen vil kunne søges af civilsamfundsorganisationer, som har et helt eller delvist socialt og/eller velgørende sigte. Puljen vil kunne søges af både lokalt, regionalt og nationalt orienterede organisationer.

Puljen skal ses i sammenhæng med kriminalforsorgens civilsamfundsstrategi, der blev præsenteret i juni 2023. Med strategien er det målet at skabe klare rammer for samarbejdet mellem kriminalforsorgen og civilsamfundet, og at der skabes et overblik over organisationernes tilbud.

Puljen blev i efteråret 2022 udsat i forbindelse med manglende finansiering af flerårsaftalen. Første runde af midlerne forventes udmøntet i 2024. Udmøntningen af puljen kræver en lovhjemmel, som ventes at blive vedtaget på finansloven for 2024.