Tungvognscenter Syd, der er en del af Sydøstjyllands Politi, kunne den 28. februar konstatere, at en vognmand havde kørt ulovlig cabotagekørsel. Derfor blev der opkrævet en bøde. Den danske virksomhed, der stod for at koordinere transporterne, er i dag blevet sigtet for medvirken.

I slutningen af februar modtog Tungvognscenter Syd en anonym anmeldelse om, at en udenlandsk indregistreret lastbil hver dag kørte den samme rute mellem en godscentral på Sjælland og en godscentral i Jylland.

Tungvognscenter Syd efterforskede sagen, og køretøjet blev standset samt kontrolleret den 28. februar i Hedehusene. Her blev der fundet i alt otte overtrædelser af reglerne om cabotagekørsel. Desuden blev det konstateret, at lastbilens antiforureningssystem var defekt, og vognmanden blev opkrævet en samlet bøde på 96.000 kroner.

Køretøjet blev forsynet med hjullås, indtil bøden var indbetalt. Herefter blev lastbilen igen frigivet til firmaet. 

I forbindelse med den efterfølgende efterforskning har Tungvognscenter Syd vurderet, at den danske virksomhed, der stod for at koordinere transporterne, har et ansvar for den ulovlige kørsel. Virksomheden er derfor i dag blevet sigtet for medvirken til overtrædelse af reglerne om cabotagekørsel.

Sagen er fortsat verserende, og Sydøstjyllands Politi har derfor ikke mulighed for at dele yderligere oplysninger.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er et af tre tungvognscentre i Danmark, de varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.