Efter der i oktober sidste år blev indført nye skærpede miljøzoner i fem af landets største kommuner, er der blevet uddelt over 10.000 bøder til bilister, der har overtrådt reglerne. Det viser nye tal, som Miljøministeriet har udleveret til Gjensidige. Samtidig viser en ny undersøgelse pæn opbakning til loven.

Nye skærpede miljøzonekrav førte 1. oktober sidste år til, at det blev ulovligt at køre ind i fem af landets største kommuner i dieselbil uden partikelfilter.

Målet med de nye regler var, at partikelforureningen skulle mindskes i Aarhus, Aalborg, Odense, København og på Frederiksberg, så borgerne i byerne kunne få renere luft.

Men de nye regler har ikke kun påvirket luftkvaliteten positivt, de har også udløst en indtægt til staten på over 15 millioner kroner på seks måneder, fordi der er udskrevet flere end 10.000 bøder på 1500 kroner til bilister, der har overtrådt forbuddet.

Det viser en ny oversigt, som Miljøstyrelsen har udleveret til Gjensidige.

Men de mange bøder er ikke nødvendigvis et udtryk for, at et stort antal bilister i dieselbiler vælger at se stort på den nye lovgivning. I stedet bunder en del af overtrædelserne formentlig i både uvidenhed og usikkerhed om de nye regler, vurderer Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gjensidige.

– Det er kun et halvt år siden, at de nye regler trådte i kraft, og det er mit indtryk, at mange ejere af dieselbiler enten ikke har været opmærksomme på reglerne, eller at de måske har troet, at de ikke var omfattet af dem. Og derfor tror jeg, at antallet af bøder vil falde den kommende tid, siger hun.

Trods de mange bøder er der generelt set bred opbakning blandt danskerne til de nye skærpede miljøzonekrav. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for Gjensidige.

Her svarer flere end hver tredje af de adspurgte, at de ser positivt på de nye regler, mens knap hver femte mener, de nye regler er for skrappe.

Samtidig mener hver fjerde, at reglerne bør strammes yderligere, så der eksempelvis skal være helt forbud mod at køre i dieselbiler i landets største kommuner.