Regeringen har i dag lanceret partnerskab for udvikling af danske erhvervshavne. Partnerskabet vil have fokus på at understøtte havnesektoren og komme med anbefalinger der skal sikre grøn vækst.

Danske havne spiller en afgørende rolle for Danmarks infrastruktur og grønne omstilling. Derfor lancerer regeringen i dag et partnerskab for udvikling af danske erhvervshavne med fokus på grøn vækst og økonomisk bæredygtighed og industri.

Partnerskabet vil involvere en bred kreds af aktører på tværs af sektorer, som sammen skal kortlægge omstillingsbehov for danske erhvervshavne. Partnerskabet skal komme med anbefalinger til udvikling af havnene på markedsmæssige vilkår ift. bl.a. kommercielle investeringer, som henholdsvis erhvervslivet, kommuner og staten kan benytte sig af.

I spidsen for partnerskabet står Christina Grumstrup Sørensen, seniorpartner hos Copenhagen Infrastructure Partners, som netop er blevet udpeget til formandsrollen.

– Vi står lige nu med store geopolitiske spændinger, der rammer mange danske erhverv – også de danske havne og den danske skibsfart. Et af de redskaber vi har i værktøjskassen er at skubbe den grønne omstilling helt frem på dagsordenen. Partnerskabet for udvikling af danske erhvervshavne opgave bliver at sikre, at de danske erhvervshavne fortsat spiller en central rolle i at støtte den grønne industri og den grønne omstilling. Jeg er glad for den brede opbakning til partnerskabet og ser frem til at følge arbejdet tæt, siger erhvervsminister Morten Bødskov og bliver suppleret af Transportminister Thomas Danielsen

– Det er svært at overvurdere den rolle, som de danske erhvervshavne spiller for vores forsyningssikkerhed, da omkring 75 % af vores udenrigshandel går gennem en havn. Samtidig spiller erhvervshavnene en essentiel rolle i den grønne omstilling. Denne rolle forventes ikke at blive mindre fremover. Tværtimod. Og partnerskabet skal være med til at kortlægge dette fremtidige omstillingsbehov for erhvervshavnene, så der fortsat er plads til traditionelle havneaktiviteter som gods- og persontransport, men også til kæmpevindmøller og landstrøm.

Klima-, energi-, og forsyningsminister Lars Aagaard er enig:

– Vores erhvervshavne skal kunne følge med vores klimaambitioner – og de er store. Havnene binder land og vand sammen og spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Det er her, vi udskiber dele til vindmølleparker, transporterer CO2 til lagring i undergrunden og i en nær fremtid skal kunne fylde grønne brændstoffer i tankene på skibene. Det er alt sammen noget, der bringer os nærmere vores klimamål. Derfor er det vigtigt at sikre hensigtsmæssige rammevilkår for, at havnene kan udvikle sig i en retning, der understøtter dette.

Erhvervslivet er klar.

– Jeg synes, det er en meget vigtig opgave at sikre, at danske erhvervshavne har de optimale betingelser for at stå stærkest muligt til at løse fremtidens behov. Rejsen mod et fossilfrit samfund giver helt unikke muligheder for dansk vækst og beskæftigelse, også for danske havne. Det kræver, at rammerne er tilpasset den fremtidige dagsorden og timing. Jeg ser frem til at bringe mine egne erfaringer i spil, når det handler om at skabe de kommercielle rammer, som er nødvendige for at tiltrække investeringer i store infrastrukturprojekter. Jeg glæder mig til at lede arbejdet i partnerskabet, og ikke mindst at bringe de mange interessenter i spil for i sidste ende i fællesskab at bidrage med konkrete, klare og operationelle anbefalinger, siger seniorpartner hos Copenhagen Infrastructure Partners og formand for partnerskab for udvikling af danske erhvervshavne, Christina Grumstrup Sørensen.