Fra august 2024 tilbyder UngVejle et nyt skoletilbud til elever, der har brug for at tage 8. og 9. klasse på en anden måde.

Efter sommerferien får elever i Vejle Kommune mulighed for at bruge tilbuddet UngX. Det er et tilbud, som UngVejle tilbyder elever, der ikke trives i deres nuværende skoletilbud, og som har brug for en mere praksisrettet hverdag. UngX har lige kørt som pilotprojekt, og planen er, at det skal køre som standardtilbud efter sommerferien.

Anderledes læringsmiljø

Tilbuddet henvender sig til elever, der motiveres af et anderledes læringsmiljø. Et sådant kan nemlig øge elevens motivation. Og netop det kan man få med UngX. Forløbet består nemlig af værkstedsundervisning i dansk, engelsk og matematik suppleret med praktiske forløb på f.eks. virksomheder. Noget, der tiltaler to af de elever, der er med i pilotprojektet.

– Det er en meget bedre undervisning end normalt, fordi det er tilrettelagt lige præcis os og ikke omvendt. Vi har virkelig meget frihed til at gøre, som vi vil. Det er også fedt, at det er så fysisk, for vi kan rigtig godt lide, at der er mere bevægelse end i den normale undervisning. Projektet giver os meget mere frihed til at gøre dét, som vi gerne vil, siger Oscar og Jacob.

I pilotprojektet har de sammen med to medstuderende fået til opgave at designe udsmykning til nogle søjler i værkstedet hos UngVejle. Og en del af deres proces har foregået hos ProCraft i Hedensted. ProCraft er et firma, der blandt andet indretter skoler og andre institutioner. Ifølge ejer, Ruben Kirkegård, passer hans firma perfekt til et forløb som UngX.

– De her elever passer måske ikke ind i den såkaldt normale skolegang. Her hos os kan de få hjælp til at gå en vej, som passer dem bedre, og som giver dem værktøjer senere i livet. Vi tilpasser nemlig undervisningen og forløbet til den enkelte og dennes idéer og forslag til det, de skal lave, siger Ruben Kirkegård.

Mellemregningen næsten lige så vigtig som resultatet

Hverken pilotprojektet eller selve UngX-forløbet skal ende ud i en stor eksamen eller anden prøve med afsluttende karakter. Godt nok skal de fire elever i pilotprojektet fremvise deres design til søjlerne, men deres tanker og valg undervejs i processen er det vigtige – ikke det endelige resultat. Og at der ikke er de samme krav, er i høj grad noget, der hjælper de deltagende elever.

– I det her projekt er kravene flyttet, og der er meget mere fokus på, at de kan få en bedre fremtid. Det her er jo mere eller mindre uden krav, der skal honoreres, som der ellers er normalt. På den måde bliver det en anden vej videre ud i uddannelsessystemet, der er tilrettelagt dem og ikke en vej, hvor de skal tilpasse sig systemet og gå død i processen, siger Bob Olsen, underviser på UngVejle.

Hos ProCraft er den løbende udvikling i processen en helt naturlig del af deres arbejde. Ifølge Ruben Kirkegård passer firmaet derfor rigtig godt til et projekt som UngX.

– Vores normale opgaver med f.eks. at indrette skoler er jo en naturlig proces, hvor vi i fællesskab løbende ændrer ting og detaljer, og medarbejderne hjælper til med idéer og inputs. Selvfølgelig skal slutresultatet være i orden, men vejen derhen er ikke snorlige, og derfor passer det nok de her elever godt – mellemregningen er næsten lige så vigtig som resultatet, slutter han.

UngX

Skemaet består af værkstedsundervisning i dansk, matematik og engelsk – suppleret med praktiske forløb på virksomheder, de erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt fælles og individuelle praktikforløb. Undervisningen foregår på UngVejle.

UngX henvender sig til:

  • Elever på 8. og 9. årgang.
  • Elever, der ikke trives i deres nuværende skoletilbud og har brug for en mere praksisrettet hverdag.
  • Elever, der motiveres af et anderledes læringsmiljø.
  • Elever, der har højt fravær eller er i risiko for at få det.