Nu får biodiversiteten flere og bedre levesteder i smukke Vejle Ådal. Den Danske Naturfond har netop købt et 85 ha stort område ved Tørskind for at skabe mere sammenhængende natur i ådalen. Det skal ske i samarbejde med Vejle Kommune.

Hvor der før var korn og græs, skal der igen gro vilde orkidéer og flyve masser af sommerfugle og bier rundt. Nye levesteder skabes, og de gode levesteder beskyttes for altid. Det er nogle af planerne for naturen i det 85 ha store område, som Naturfonden netop har overtaget i Vejle Ådal.

I samarbejde med Den Danske Naturfond

Arealerne samles i naturområdet ’Tørskind Bakker’ i Vejle Ådal, som Naturfonden fremover vil beskytte i samarbejde med Vejle Kommune. De smukke og naturrige skrænter med truede og sjældne svampe og planter ned mod ådalen bevares, og marker genoprettes til tidligere tiders blomstrende og insektsummende natur.

Fokus på biodiversitet og bedre natur

Klimatilpasning og naturforvaltning har i dag fået større betydning. Derfor er det ambitionen at skabe gode betingelser for yderligere at beskytte, forvalte og udvikle naturværdierne i ådalen. Vi har et dedikeret fokus på at styrke biodiversiteten i Vejle Ådal, så det positive samarbejde med Naturfonden og lodsejerne i ådalen modtages godt. Samarbejdet er med til at sikre både mere og bedre sammenhængende natur i Vejle Ådal – og dermed øge biodiversiteten.

Et ekstra plus er at de nye naturarealer også er med til at binde CO2, beskytte vores grundvand samt reducere kvælstoftilførslen til Vejle Fjord.

Det skal der ske nu

Tørskind Bakker rummer allerede en smuk natur med skrænter, overdrev og eng med flere gode levesteder for sjældne planter, svampe og sommerfugle, men naturen skal have lidt hjælp, så nu skal;

  • marker genoprettes til blomstrende natur med et mylder af insekter og vilde planter, som der var engang, før jorden blev opdyrket. På overdrevet kan der igen blomstre vigtige nektarplanter glæde for sommerfugle og insekter.
  • naturen plejes bedre, så de værdifulde dele af området ikke gror til, og levesteder ikke forsvinder. Det betyder primært mere sammenhængende pleje og græsning.
  • gødskning og sprøjtning stoppes, hvilket også kommer til at gavne vandmiljøet.