På Syddansk Universitet kommer man fra sommeren 2025 til at have et minimumsgennemsnit for at komme ind. Det står i kontrast til i dag, hvor snittet på de forskellige studier, afspejler populariteten. SDU mener, at det kommer til at mindske fravalget med tiltaget.

Studierne startede op omkring den 1. september, og traditionen tro sad spændte ansøgere klar, da de fik at vide, om de var kommet ind på drømmestudiet eller ej. På SDU har man flere nye studier på paletten, som man var spændte på.

– Hos os har der været en stor søgning til de nye uddannelser som også har relation til IT, nemlig civilingeniør og kunstig intelligens. Kunstig intelligens var vi lidt spændte på, om den blev på bekostning af datalogiuddannelsen, men det har den ikke været, så man kan godt filosofere lidt over, at det virker til at de unge lytter til, hvad der mangler på arbejdsmarkedet, hvor der bliver skreget på kompetente IT-medarbejdere på mange hold. Vi har også en jurauddannelse i Esbjerg, som har fået en rigtig, rigtig flot søgning, og der er jo bare nogle af de populære uddannelser, hvor det er lige meget, hvor man placerer dem henne, for der vil stadig være en flot søgning. Generelt set har ingeniøruddannelsen klarede sig rigtig godt, men der har også været en lille stigning på både de naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser, siger Prorektor Helle Waagepetersen og fortsætter:

– Hvis du kigger ned i de sundhedsvidenskabelige uddannelser, så er der selvfølgelig medicin og psykologi, som ligge skyhøjt, og som er super populært, og så er der nogle mindre populære uddannelser som sundhed og idræt og folkesundhedsvidenskab, som måske også har en lidt mindre klar profil, også hvor de har retning imod, så man kunne godt have en tanke om, at de vælger lidt fornuftigt de unge mennesker i forhold til at det er IT, der faktisk stiger og at humaniora går ned, og nogle af de uddannelser der har knap så meget at gøre med erhvervsmarkedet eller tydeligt en professionsprofil, at de er svagere.

Prorektoren, mener at de unge har ændret adfærd. Det kan man aflæse på de seneste års optag, forklarer hun.

– Vi havde et relativt stort optag i 2020, hvor vi også fik en øget ramme. Sidste år ramte vi bunden sådan set, og det har vi tænkt mange tanker om, som kan være at de unge ikke har haft mulighed for at tage på udlandsophold i nogle år, som kan have ændret søge mønstrene sidste år. Vi har så fået en stigning på 7 pct. i år på optaget. Så man kan sige det er ikke store tal, men sidste år var vi nede på et minimum og nu er vi på vej op. Jeg tør ikke svare på om det går yderligere op til næste år, siger Helle Waagepetersen.

For at komme ind på Syddansk Universitet bliver kravene skarpere. Det er med god grund, da de vil mindske frafaldet af studerende, og vil sørge for, at dem, som kommer ind, har de rette faglige færdigheder.

– Noget af det der har været aller væsentligst, det er nok den her kollation til, hvordan de studerende egentlig klarer sig på uddannelsen. Der er mange undersøgelser både egne og nationale data, der viser en sammenhæng mellem gymnasiekarakterer og om man falder fra, hvordan man klarer sig på uddannelsen og hvor nemt man kommer i job bagefter. Så der er rigtig meget der taler ind i det her med, at det er rigtig godt at have et godt fundament at stå på fagligt, hvis man skal klare sig godt. Det er også et signal til vores kommende ansøgere om, det her med, at det at tage en universitetsuddannelse faktisk ikke er let, og at det faktisk kræver noget, siger Helle Waagepetersen og fortsætter:

– Så det er også en forventningsafstemning i forhold til, at det nok ikke er pænt skudt ved siden af, at man skal ligge pænt fagligt, hvis man skal have en chance for at kunne klare sig godt, og få en positiv oplevelse også ved at være på universitetet og studerer, hvilket det jo helst skal være. Det skal jo helst være nogle af de bedste år af ens liv. Derfor er det også super tankevækkende, at når man så spørger dem om, hvorfor de falder fra, så svarer de fleste, at de har fået nogle faglige udfordringer, som de ikke kan klare, at det er simpelthen fagligheden, der gør at de falder fra, og det er et meget tydeligt signal om, at måske optager vi ansøgere, som ikke har de rigtige forudsætninger for at klare sig.

Prorektoren peger konkret på, at minimumskravet for at komme ind på de enkelte uddannelser, er sat efter popularitetsgraden. Det gør, at ansøgerne kan have en tendens til at søge ind , hvor man kan opnå optag med det lavere snit.

– En betragtning for os er også, at der er andre steder som København og Aarhus og sådan set også på SDU, at sådan set bliver der sat en grænsekvotient ud fra, hvor populær en uddannelse er, og jeg synes sådan set at det er en forkert måde, at signalere vigtigheden eller sværhedsgraden, for det er ikke det, det siger noget om. Så det at vi går ind og sætter et krav, som i hvert fald i nogen udstrækning svarer til det som sikrer den studerende på et solidt fagligt grundlag, når man starter uddannelsen, det synes jeg faktisk er ret godt, og det giver mig ro i maven, fortæller Helle Waagepetersen.

Førhen var der ikke særlig mange studier, der krævede test på kvote 2, men det har ændret sig med tiden. Det gør, at man får sorteret i ansøgerne og på den måde sikre fagligheden hos dem, som bliver optaget, og dermed statistik har størst chance for at komme igennem studiet.

– Der står SDU et helt andet sted end de andre store universiteter, da vi jo har et betydeligt kvote 2 optag og søgninger også, og det har vi også skruet på i den her proces, så vi har været igennem alle uddannelserne i forhold til at sige, at vi sætter det her karakterkrav på, men så lad os lige kigge på hvor mange vi tager ind i den ene eller anden kvote, og der er rigtig mange, der er blevet skruet lidt op. Jeg tror der, hvor der er allerflest, der er 50 pct. i hver kvote, så er der nogle der ligger over, og der er nogle der ligger under, men der er rigtig mange der ligger i de der spænd lige omkring de 40-45-50 procent, siger Waagepetersen.

– De fleste uddannelser på SDU har en test til kvote 2, og så er der nogle få, som har nogle flere prøver bagefter, men det er typisk de meget populære uddannelser som medicin, som har en meget stor ansøger skarer, som vi skal have sorteret ud i, men det gør jo selvfølgelig at vi øger diversiteten, for der optager vi bredt, og alle dem der ikke fandt ud af, hvordan man fik en god karakter i gymnasiet, de har en glimrende chance i universotetstesten via kvote 2 og komme ind og i den grad bidrage til diversiteten. Jeg er nu ikke så bange for det, for der er stadigvæk et gymnasiegennemsnit, der hedder 7,7.

Ændringerne kommer ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Først i 2025 gennemføres de, og helt generelt har man på SDU forsøgt at optimere deres miljø for at fremme den enkelte studerende,

– Vi gør allerede rigtig meget i forhold til studiemiljø og trivsel, og det skal vi gøre endnu mere af, også i forhold til hvordan det ser ud på national plan og de unges trivsel, og så kan det sagtens være at vi skal ind og arbejde mere specifikt med det her, og at det bliver vigtigere. Dem der kommer ind på kvote 2 kommer ind med nogle andre egenskaber og menneskelige værdier, og det er jo netop den diversitet, som vi gerne vil have ind i rummet og man kan sige, at vi har en lang historik på medicin, hvor halvdelen bliver optaget via kvote 2, og de sidder så sammen med den anden halvdel, som har haft langt over 10 i gennemsnit i gymnasiet. Så vi har i hvert fald noget erfaringsgrundlag at trække på. Det handler også lidt om data, og det skal vi også kigge på, det her er først fra 25, og vi har også lige en kandidat reform, som vi skal ordne, siger Helle Waagepetersen.

Optagelsesmodellen indebærer, at SDU fra 2025 anvender et fælles højt karakterkrav på tværs af universitetets uddannelser. Derfor skal studerende, der optages på akademiske bacheloruddannelser via kvote 1, som minimum have 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen, mens kravet til studerende, der optages på professionsbacheloruddannelser, er mindst 5.

Der er fortsat mulighed for at komme ind på SDU’s bacheloruddannelser via kvote 2. Der pågår pt. drøftelser internt på SDU om hvad der er en passende minimumsscore i optagelsesprøven til kvote 2, som kan matche det højere kvalitetskrav i kvote 1.