Der er nye uddannelser på vej i hele landet. Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har netop godkendt 19 nye uddannelsesudbud. Studerende kan se frem til nye uddannelser inden for bl.a. grøn omstilling, sundhed og produktion.

Inden længe bliver det blandt andet muligt at læse til radiograf i Herning og at efter- og videreuddanne sig i power-to-X i Fredericia, i bæredygtighed og grøn omstilling i Aalborg og Esbjerg eller i rusmiddelbehandling i København og Aarhus. Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har godkendt 19 nye udbud af uddannelser.

På Syddansk Universitet (SDU) er en kandidat i folkesundhedsvidenskab, en kandidat i data science og en master i data stewardship blevet godkendt. Det samme er en professionsbachelor i filmproduktionsledelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Svendborg.

En andet nyt udbud, der er godkendt, er akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion på Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg. Uddannelsen skal bidrage til at få opkvalificeret arbejdskraften i området, som er efterspurgt af erhvervslivet.

Uddannelsesinstitutionerne skal fortsat udvikle nye uddannelser, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet, men der er samtidig et behov for en samlet, langsigtet plan for det videregående uddannelseslandskab.

– Verden forandrer sig, og det skal vores uddannelser afspejle. Der er behov for, at uddannelseslandskabet følger med udviklingen. Derfor synes jeg, at det er meget positivt, at så mange relevante nye uddannelser, der imødekommer erhvervslivets behov, kommer til at skyde op i hele landet. Samtidig befinder vi os i en situation, hvor ungdomsårgangene vil falde i de kommende år. Det giver virksomhederne problemer, når de skal rekruttere. Derfor er det vigtigt, at vi uddanner til det, som arbejdsmarkedet efterspørger, og det er tilfældet med de 19 nye uddannelser. Det er også baggrunden for, at vi har igangsat et ambitiøst reformprogram for de videregående uddannelser, der skal tage højde for de udfordringer, vi ser ind i. Regeringen er startet med universitetsuddannelserne, og næste skridt er en reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser, siger Christina Egelund.

Fakta

  • De videregående uddannelsesinstitutioner har ansøgt om 24 nye udbud af uddannelser.
  • Udbuddene kan både være nye uddannelser, nye udbud af nye uddannelser, nye udbud af eksisterende uddannelser, dubleringer af udbud af uddannelser, flytninger eller nye uddannelsesfilialer.
  • To gange om året har de videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at indsende ansøgninger om at oprette nye uddannelsesudbud.
  •  Uddannelses- og forskningsministeren står for den endelige godkendelse af ansøgningerne. Forinden har Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) lavet en faglig vurdering af ansøgningerne. I deres vurdering ser udvalget blandt andet på arbejdsmarkedsefterspørgsel og konsekvenser for andre uddannelsesinstitutioner.
  • Hvis en uddannelsesinstitution modtager afslag, har institutionen mulighed for at gøre indsigelse senest ti hverdage efter, de modtager afgørelsen. Indsigelsen behandles herefter af RUVU og uddannelses- og forskningsministeren.

Se her listen over de nye uddannelsesudbud.