Den akutte behandling uden for sygehusene bliver endnu vigtigere i fremtiden. Derfor styrker Region Syddanmark hele det præhospitale område, der nu får sin egen direktion.

Der er sket store ændringer og udvikling på det præhospitale område i løbet af de sidste 20-30 år. Fra primært at få patienterne lagt på en båre og transporteret til sygehuset kan ambulancepersonalet i dag både starte behandling af patienterne på stedet og under transporten til sygehuset.

For at være bedst muligt rustet til den transformation, som sundhedsvæsenet står over for med flere ældre, flere med kroniske sygdomme og flere med mere end én sygdom, er der behov for at gøre det præhospitale område i Region Syddanmark mere robust.

Regionsrådsformand Bo Libergren (V) ser frem til, at det præhospitale område bliver styrket organisatorisk:

– Ambulancereddere og paramedicinere kan mere og mere. Det er de fremskudte akutbiler et godt eksempel på, hvor behandlingen ofte kan sættes i gang på stedet og spare patienterne for at komme på sygehuset. Det kræver, at den præhospitale organisation i regionen styrkes og samles. Det er dét, vi nu sørger for.

Behandling hjemme hos patienten

Den seneste udvikling er de såkaldt fremskudte visitationsenheder – akutbiler bemandet med en paramediciner – som er med til at forhindre unødige indlæggelser i samarbejde med sygehusenes akutafdelinger.

Den præhospitale indsats skal i højere grad understøtte det nære sundhedsvæsen og mere behandling hjemme hos patienterne. Det kræver, at det præhospitale område skal være parat til at håndtere flere og mere komplekse sundhedsfaglige opgaver.

Derfor er der også behov for en mere ensartet efter- og videreuddannelse på tværs af ambulanceoperatørerne.

Udvalgsformand for Præhospitaludvalget Bente Gertz (S) siger:

– I den nye organisation etablerer vi en ny enhed, som på strategisk niveau skal arbejde med kvalitet og uddannelse på tværs af regionens præhospitale område, så vi sikrer, at alle vores medarbejdere på tværs af ambulanceoperatører får de samme kompetenceløft.

Nyt direktørområde

Den nye organisation kommer til at bestå af en præhospital direktør, som refererer til koncerndirektør Jørgen Bjelskou, og en lægelig chef, som refererer til den præhospitale direktør.

– Med denne organisering styrker vi regionens – i forvejen velfungerende – præhospitale indsats. Og vi styrker området uden hverken besparelser eller reduktion af stillinger, siger koncerndirektør Jørgen Bjelskou, som er formand for den arbejdsgruppe, der står bag anbefalingerne til den præhospitale organisering.

Han understreger også, at den nye præhospitale direktion kommer til at prioritere dét at skabe en ny og fælles kultur højt i den nye organisering.

Nu, hvor regionsrådet har nikket ja til arbejdsgruppens anbefalinger, går der en proces i gang med at få ansat en ny præhospital direktør og opbygget den nye organisation.

Det er planen, at den nye organisation skal være på plads og i drift i starten af 2025.

Med en ny organisering vil det præhospitale område i Region Syddanmark have ca. 850 fastansatte ledere og medarbejdere, hvor hovedparten er reddere.