Forskere fra Syddansk Universitet har været med til at teste en behandling, som virker for rygpatienter, der ellers ikke kan hjælpes.

En ny behandling til patienter med kroniske rygsmerter, som er blevet testet i et forskningsprojekt, er ikke bare effektiv. Den er også billig og kan spare samfundet millioner af kroner.

Jan Hartvigsen, professor og forskningsleder, Center for Sundhed i Muskler og Led, Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet (SDU), er en af forskerne bag projektet, hvis resultater netop er publiceret i et af verdens højest rangerende medicinske tidsskrifter The Lancet.

Han har gennem 25 år fokuseret sin forskning på at hjælpe mennesker med kroniske rygsmerter

– Mange af patienterne i projektet her havde faktisk opgivet at få hjælp til deres smerter, men mere end 80 procent oplevede en markant bedring, fortæller han.

Coaching og træning giver færre smerter

Behandlingen, som er testet på australske patienter, hedder Kognitiv Funktionel Terapi (CFT) og består af intensiv coaching, der hjælper patienter til at forstå deres smerter og træner den måde, de bevæger sig på, så de reducerer smerterne.

– Resultaterne viser at deltagerne ikke blot får færre smerter, de får også ny tillid til, at de kan gøre ting på arbejde og i fritiden, som de ofte ikke har turdet gøre i årevis, fortæller Jan Hartvigsen.

Deltagerne fik syv behandlinger over 12 uger efterfulgt af en opfølgende behandling efter seks måneder. Og forskerne har fulgt op på effekten et år senere.

– Det er en gruppe af patienter, som der generelt ikke findes gode behandlinger til. ændrer folks liv. Og det er ikke bare et quick fix! Det fantastiske ved den her behandling er, at resultaterne ser ud til at være varige, og det er altså noget af et gennembrud.

Kroniske patienter tester i Region Syddanmark

Andre forskere på SDU er allerede i gang med at undersøge effekten af CFT-behandlingen yderligere.

På Odense Universitetshospitals Smertecenter Syd har professor Henrik Bjarke Vægter netop afsluttet et lodtrækningsforsøg, hvor 130 patienter med kronisk komplekse rygsmerter har testet om CFT behandlingen er mere effektiv og kost-effektiv i forhold til den aktuelt anbefalede smertebehandling, der tilbydes i et specialiseret smertecenter.

– De patienter der deltager i vores studie, er blandt dem der er hårdest ramt af deres smertetilstand og hvor eksisterende behandlinger har meget begrænset effekt. Patienterne har væsentlige begrænsninger i funktionsniveau og er på kanten af arbejdsmarkedet, fortæller Henrik Bjarke Vægter.

– De er ofte ramt af psykologiske og sociale udfordringer, svære søvnproblemer og har tidligere afprøvet en lange række behandlinger i sundhedsvæsenet uden effekt. Forventningen er at CFT fremover vil være et vigtigt element i behandlingen af kronisk komplekse smerter

Bedre liv for færre penge

Testen af behandlingen CFT viser en gennemsnitlig besparelse på 25.000 kroner per patient i løbet af det første år. Besparelsen opstår, fordi deltagerne går mere på arbejde, spiser mindre medicin og generelt får færre sundhedsydelser.

– Vores resultater giver håb for mange patienter, der lever med kroniske rygsmerter, og som hidtil ikke har kunnet få god hjælp i sundhedssystemet. For samfundet er potentialet rigtig stort, fordi vi både kan hjælpe borgere til et bedre liv samtidig med, at vi sparer penge. Det er ren ”win-win”, mener Jan Hartvigsen.

-Udfordringen er, at der er meget få danskere, der er uddannede i denne behandling, og det skal vi se at ændre på. Vores undersøgelse viser nemlig, at det kræver en veluddannet kliniker at udføre CFT. En væsentlig andel af de penge der bruges i sundhedssystemet på uvirksomme behandlinger bør omprioriteres for eksempel til uddannelse i CFT eller andre behandlinger, som har dokumenteret effekt.

Fakta om rygsmerter:
Rygsmerter er den hyppigste årsag til førtidspensioner i Danmark, de forårsager 38% af alle nytilkendte førtidspensioner.

Rygsmerter på verdensplan den hyppigste årsag til, at mennesker ikke kan arbejde og udfolde sig i fritiden.

De er også en af de hyppigste årsager til, at danskere søger læge, og de resulterer i 4,5 millioner ekstra konsultationer hos praktiserende læger, fysioterapeuter og kiropraktorer hvert år.

Bare i Danmark er de årlige omkostninger forbundet med rygsmerter cirka 28 milliarder kroner.

Fakta om Kognitiv Funktionel Terapi (CFT):
Det kræver speciel uddannelse at udføre CFT.

Behandlingen blev i forskningsprojektet udført af specielt uddannede fysioterapeuter, men kan sandsynligvis også udføres af andre sundhedsprofessionelle, hvis de har samme efteruddannelse.

Konkret består behandlingen af op til syv sessioner, hvor en kliniker gennem samtaler hjælper patienten til at forstå, hvad smerter er generelt og i deres liv – populært sagt at få smerterne til at give mening. Dernæst udsættes patienterne for nogle individualiserede øvelser, der hjælper dem til at bevæge sig mere naturligt uden smerter og få tillid til, at deres ryg kan bruges i arbejde og i fritiden. Måske kan de ikke alt, de gerne vil kunne, men de fleste kan komme rigtig langt. Endelig fokuseres der på positive ændringer i livsstil fx fysisk aktivitet, sociale relationer og mentalt helbred. Patienterne kan efter at have fået behandlingen have en meget bedre hverdag, hvor de genoptager mange af de aktiviteter, de ikke kunne inden behandlingen. Det kan både relatere til arbejde og fritid. Samtidig har de færre smerter og mere selvtillid.

Fakta om studiet:
I forskningsprojektet deltog 492 patienter. Studiet blev udført på Curtin University i Australien. CFT er udviklet af professor Peter O’Sullivan fra Curtin University. Førsteforfatter på artiklen er Peter Kent, lektor på Curtin University, tidligere ansat på Syddansk Universitet.

Professor Jan Hartvigsen er medforfatter og har været med til at designe og gennemføre undersøgelsen.
Studiets resultater er publiceret i artiklen “Cognitive Functional Therapy with or without movement sensor biofeedback versus usual care for chronic, disabling low back pain (RESTORE): a randomised controlled, three-arm parallel group, phase 3, superiority clinical trial”.