Vejdirektoratet sætter nu gang i den egentlige udvidelse af E45 Østjyske Motorvej på stykket mellem Vejle og Hedensted. Med et 3. spor forventer Vejdirektoratet at få lettet trafikken og de lange køer i myldretiden markant.

38 kilometer motorvej mellem Vejle og Skanderborg skal opgraderes med et 3. spor, og der er derfor fuld gang i alt fra udvidelse af broer og tunneler til arkæologi og rydning langs strækningen.

I næste uge gør Vejdirektoratet klar til at tage de første spadestik til den egentlig udvidelse af selve motorvejen.

– Der er store trængselsproblemer på E45-motorvejen, som betyder, at bilister dagligt holder i kø. Og i takt med at trafikken stiger, vil problemerne kun vokse. Det er derfor glædeligt, at vi nu for alvor kan sætte gang i udvidelsen af motorvejen. Med et 3. spor forventer vi at få lettet trafikken og de lange køer i myldretiden markant, siger projektchef i Vejdirektoratet John Kjærsgaard.

Det er de seks kilometer mellem Vejle N og Hedensted ved Sole Bæk, der skal udvides først.

Her skal til- og frakørsel <59> Hornstrup samt de skærende veje også bygges om, og så får borgerne i Gammelsole glæde af en 1500 meter lang støjskærm.

Trafikale konsekvenser

Trafikanter har indtil nu oplevet drypvis vejarbejde på turen mellem Vejle og Skanderborg. Nu samler Vejdirektoratet flere vejarbejder, som betyder flere kilometer med hastighedsbegrænsninger.

I næste uge starter arbejdet med at omlægge trafikken, hvor trafikanter – ud over de igangværende vejarbejder – vil møde 80 km/t og smalle spor fra <59> Hornstrup til syd for <58> Hedensted.  

Der vil desuden kunne forekomme enkelte perioder med 50 km/t i aften- og nattetimerne.

-Vi forventer ikke, at vejarbejdet giver anledning til de store gener for trafikanter på E45, men rejsetiden mellem Vejle og Skanderborg vil i nogle tilfælde blive forlænget. Så det vil være en god idé at orientere sig på trafikinfo.dk, inden man starter sin køretur, siger John Kjærsgaard.

Arbejdet vil påvirke lokaltrafikken, når til- og frakørsel <59> Hornstrup og de skærende veje skal ombygges, samt når kommunevejene Toftegårdsvej og Troldhøjvej skal forlægges.

null
Motorvejen udvides ved at flytte trafikken ind mod midten i to smalle spor og inddrage nødsporene. Der vil fortsat være to spor åbne på motorvejen med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Når udvidelsen er færdig, flyttes trafikken ud i siderne, imens der etableres afvanding og autoværn i midterrabatten. Herefter flyttes al trafikken skiftevis over i den ene side af vejen, imens der lægges asfalt på den modsatte side. Til slut bliver der malet striber – inden de nye spor kan tages i brug Grafik: Vejdirektoratet
null
Vejarbejde med 80 km/t mellem Vejle og Skanderborg, når første udvidelsesstrækning går i gang. Kort: Vejdirektoratet


Danmarks længste arbejdsplads

De 38 kilometer motorvej skal udvides i syv etaper, og inden året er omme, vil der være vejarbejde og 80 km/t på næsten hele strækningen. Omkring Horsens starter udvidelsen forventeligt op i foråret 2025.

Kører man lidt længere mod nord er udvidelsen af motorvejen mellem Aarhus S og Aarhus N også i fuld gang.

Der går altså ikke længe, før både trafikanter og naboer får udsigt til Danmarks længste arbejdsplads. En arbejdsplads hvor vejarbejdernes sikkerhed har høj prioritet.

– Vi gør hvad, vi kan for at opretholde trafikken på motorvejen gennem hele projektet, men det stiller også krav til trafikanterne, som skal finde tålmodigheden frem, køre opmærksomt og vise hensyn til de vejarbejdere, der arbejder på eller under vejen. Det er ikke altid lige sjovt at have arbejdsplads tæt på motorvejen, og derfor spiller sikkerhed en vigtig rolle i planlægningen og udførslen af vores opgaver, siger John Kjærsgaard.

De nye spor vil løbende blive taget i brug fra udgangen af 2025 og frem mod 2027.

null
Motorvejsudvidelse i syv etaper. Første etape af motorvejsudvidelsen starter mellem Vejle N og Hedensted efter påske. I juni fortsætter udvidelsen omkring <58> Hedensted og videre op til <57> Horsens S fra december. I nord starter etaperne mellem Skanderborg S og Horsens N op inden sommerferien, og de sidste to etaper omkring selve Horsens igangsættes i foråret 2025. Kort: Vejdirektoratet