De kommende måneder skal Banedanmark forny sporene mellem Fredericia og Vejle. Sporene er et vigtigt fundament for fremtidens jernbane, som bliver både hurtigere, grønnere og mere klimavenlig.

Den danske jernbane gennemgår en historisk stor opgradering i disse år, hvor strækninger elektrificeres, og et nyt digitalt signalsystem udrulles på hele fjernbanen. Som vigtigt led i opgraderingen gøres sporene klar til fremtidens klimavenlige togtrafik.

– For at kunne tage imod DSB’s nye klimavenlige eltog, der kører med højere hastigheder, er det vigtigt, at jernbanens fundamenter er i god form. I dag er jernbanen flere steder slidt og har brug for en kærlig hånd. Derfor vil vi over sommeren udføre omfattende arbejder på Fredericia Station og i sporet på strækningen mod Vejle, siger ledende anlægschef Jørn H. Jacobsen.

Arbejderne i sporet begynder i juli og forventes afsluttet i november.

Broer, sporskifter og sporkasse skal fornys

Arbejdet på Fredericia Station består blandt andet i at udskifte 15 sporskifter og 1,5 kilometer spor. På fjernbanen mod Vejle skal seks broer renoveres, og en stor ballastrenser skal opsamle, rense og udskifte skærver under skinnerne på strækningen.

Når arbejdet er færdigt, vil det betyde færre fejl i både spor og sporskifter og dermed større driftssikkerhed på jernbanen.

Samtidig betyder sommerens arbejder, at jernbanen er klar til fremtiden, hvor de nye eltog kan køre hurtigere, tættere og smartere til gavn for passagererne.

Togbusser indsættes i sommerferien

Banedanmark planlægger arbejde i sporet, så det påvirker togpassagererne så lidt som muligt. Derfor er perioden, hvor sporet totalspærres lagt i uge 30 i sommerferien, hvor der er færrest passagerer. I den resterende tid arbejdes der i ét spor ad gangen, så togdriften kan opretholdes imens.

– Den travle hovedstrækning mellem Fredericia og Vejle er vigtig for pendlere og andre rejsende, og derfor kommer vi uundgåeligt til at forstyrre passagererne med vores sporarbejde. Men vi gør alt, hvad vi kan for at påvirke trafikken så lidt som muligt. Vi er bl.a. nødt til at fjerne store dele af sporet flere steder, og det kan vi ikke gøre uden at påvirke trafikken, siger ledende anlægschef Jørn H. Jacobsen.

DSB indsætter togbusser i den periode, hvor Banedanmark er nødt til at spærre sporet helt, fortæller informationschef Tony Bispeskov.

– For kunderne er det særlig vigtig at være opmærksomme på, at køreplanerne ændrer sig løbende og i takt med færdiggørelsen af Banedanmarks sporfornyelse. Jeg opfordrer derfor kunderne til at benytte Rejseplanen, der er opdateret med ændringerne, siger han.

Der kan findes mere information om, hvordan fornyelsen af sporene påvirker togtrafikken på dsb.dk/sporfornyelse.

FAKTA:

Følgende arbejder udfører Banedanmark mellem Fredericia og Vejle i sommeren 2023:

  • Udskifte 15 sporskifter
  • Udskifte 1,5 km sporkasse på Fredericia St. – sporkassen er alle materialerne under sporet
  • Udskifte 0,8 km sporkasse mellem Fredericia-Vejle
  • Rense ballasten, som er skærverne i sporet, på en 16,3 km strækning
  • Renovere seks broer med rækværk og kantbjælker
  • Etablere 1,8 km nye dræn på Fredericia St.