Energi- og drikkevandskoncernen EWII sælger sit fibernet til energi- og telekoncernen Norlys, som overtager dækningen af de omkring 135.000 adresser. EWII afslutter dermed et stort kapitel i koncernens historie og stiller skarpt på udviklingen af ny infrastruktur, mens købet bidrager til at indfri Norlys’ strategi om at understøtte udviklingen af fibernettet.

Danmarks største fibernet kan nu føje yderligere 135.000 adresser til dækningsområdet. EWII og Norlys har nemlig underskrevet en aftale om, at Norlys køber EWIIs fibernet, der dækker 135.000 adresser i Trekantområdet. Handlen er betinget af godkendelse af Norlys’ repræsentantskab og de danske konkurrencemyndigheder.

Salget af fibernettet er den største handel i EWII Koncernens historie. Det sætter et flot punktum for koncernens mission for udrulning af fiber i Trekantområdet.

Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør.

– Vi har nu udrullet fibernet i hele vores ejergeografi og dermed fuldført vores mission på fiberområdet. Frasalget er derfor et logisk næste skridt. Norlys er en naturlig køber, fordi vi som kundeejede selskaber deler de samme værdier. Det har været særligt vigtigt for mig at sikre en god fremtid for medarbejderne i EWII Fibernet, og det glæder mig, at de fortsætter trygt i det nye ejerskab, siger Lars Bonderup Bjørn, der er administrerende direktør i EWII Koncernen.

Når handlen er endelig, overtager Norlys de 48 medarbejdere, som i dag arbejder i EWII Fibernet.

For EWII giver salget af fibernettet mulighed for at fokusere på udviklingen af ny infrastruktur og aktiviteter, der bidrager til at løse klima- og miljøproblemer.

– Det er næsten 20 år siden, at vi i EWII udrullede første del af fibernettet. I 2019 tog vi en markant beslutning om at betragte adgang til fibernet som en forsyningspligtig ydelse, og at fiber derfor skulle rulles ud til alle i forsyningsområdet. Den indsats er nu så godt som fuldført, og jeg er stolt over, at EWII helt i tråd med vores formålsbestemmelse står bag en stor værdiskabelse i Trekantområdet, siger Lars Bonderup Bjørn.  

Et perfekt match

Med købet af EWIIs fibernet kommer Norlys til at dække over en million adresser med fibernet.

– Det er vigtigt, at vi har den nødvendige skala til at understøtte den fortsatte udvikling af fiberinfrastrukturen i Danmark. Det var blandt andet derfor, vi for to år siden tog to eksterne investorer ind, som bidrager med kapital og vigtig indsigt fra andre europæiske markeder. Købet af EWIIs fibernet er et led i en langsigtet vækstplan og er et perfekt match til vores eksisterende forretning både forretningsmæssigt og geografisk, siger Niels Duedahl, der er koncernchef i Norlys.      

EWII Koncernen åbnede, som de første, fibernettet for alle udbydere af internetydelser for at give kunderne flere valgmuligheder. I første omgang påvirker aftalen ikke EWIIs nuværende fiberkunder, og Norlys vil i forbindelse med overtagelsen af fibernettet sikre, at kunderne i Trekantområdet fortsat har stor valgfrihed.

– I Norlys mener vi, at vores fibernet skal være åbent for alle tjenesteudbydere, fordi det giver kunderne maksimal valgfrihed og de mest konkurrencedygtige tilbud. Derfor skal kunderne i Trekantområdet naturligvis også kunne vælge mellem de 10 udbydere af internet og tv, der er aktive på Norlys’ fibernet, siger Carsten Bryder, der er direktør for Norlys’ fiberforretning.

Handlen forventes endeligt gennemført inden udgangen af 2024.