H2 Energy har planer om at producere grøn brint i Esbjerg med behov for transport af brint til Fredericia fra 2026. Evida vil gerne understøtte markedet for brint og Power-to-X med rørført infrastruktur, der hvor efterspørgslen er. På den baggrund har de to parter nu underskrevet et forståelsespapir, et såkaldt Memorandum of Understanding, som et vigtigt skridt frem mod realiseringen af rørført infrastruktur til transport af brint.

Schweiziske H2Energy har planer om at etablere et 1,2 GW elektrolyseanlæg i Esbjerg, som årligt skal producere mellem 90.000 og 100.000 tons grøn brint til tung transport og industrielle formål.

H2 Energy har nu underskrevet et forståelsespapir med Evida om den rørførte transport af brint fra Esbjerg mod Fredericia – næste skridt i realiseringen af ambitionerne om at levere det grønne brændsel frem til aftagerne.

– Brint bliver en central brik, når vi taler om den grønne omstilling i energisektoren. Evida og vores tekniske team arbejder tæt sammen, og jeg er overbevist om, at dette partnerskab med succes vil vise andre europæiske lande, at det kan lade sig gøre på 2-3 år. Denne hensigtserklæring er også et udtryk for, at vi begge har samme mål om at understøtte hurtig udvikling af PtX-industrien og holde Danmark i en førende position, understreger Clifford zur Nieden, Direktør for H2 Energy Esbjerg.

Evida er for øjeblikket i gang med en forundersøgelse af brintrørledningen mellem Esbjerg og Fredericia over Egtved. Forundersøgelsen afdækker bl.a. de økonomiske og tekniske forudsætninger for etablering af brintrørledningen.

Brintrørledningen skal forbinde brintproduktion i stor skala fra en række producenter ved Vestkysten med industri og grøn brændstofproduktion i trekantområdet. Det nu underskrevne forståelsespapir med H2Energy er endnu et vigtigt skridt imod realiseringen af en rørført brintinfrastruktur.

– Brint er udset til at være en af hjørnestenene i bestræbelserne på at kunne dække hele vores energiforbrug med grøn energi. Skal brintproduktion i stor skala kunne realiseres herhjemme, har markedet klart tilkendegivet, at der vil være behov for infrastruktur til at transportere brinten mellem producenter og aftagere. Forståelsespapiret med H2Energy markerer et vigtigt skridt i arbejdet med at realisere en dansk brintinfrastruktur, siger Peter Kristensen, strategi- og udviklingsdirektør i Evida.

Brintinfrastruktur i Danmark skal løse tre opgaver: Den skal understøtte PtX-produktion og udviklingen af et stærkt hjemmemarked, den skal balancere elsystemet, og den skal give mulighed for eksport af brint.

Det er Evidas vurdering, at lokal brint- og CO2-infrastruktur efter godkendelse vil kunne etableres på 2-3 år og længere regionale strækninger inden for 4-5 år. Evida forventer desuden, at der vil være store synergier ved samtidig udvikling og drift af net for metan, brint og CO2.

Fakta

Brintrørsstrækningen mellem Esbjerg og Fredericia over Egtved er 90 km

Markedsaktører på strækningen har tilkendegivet behov for tilgængelig brintinfrastruktur fra 2026 for at realisere deres planer.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har med ”Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer” aftalt, at det er en vigtig prioritering, at Energinet og Evida gives mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur. Evidas forundersøgelse af en brintrørledning mellem Esbjerg og Fredericia er et forberedende skridt til en mulig realisering af dansk brintinfrastruktur, der samtidig er et led i det forberedende arbejde frem mod, at den endelige rolle- og ansvarsfordeling falder på plads.

I en landsdækkende markedsundersøgelse, som Evida og Energinet gennemførte sammen med Energistyrelsen i efteråret 2022, angiver cirka 96 procent af respondenterne, at de har et behov for en brintinfrastruktur. Knap 95 procent af producenterne og 70 procent af aftagerne af brint angiver, at brintinfrastrukturen er uundværlig eller styrker business casen væsentligt.

Markedsaktørerne forventer desuden, at 87 procent af brintproduktionen fra 2030 og frem transporteres via rør.