https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Mandag fik klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) lejlighed til at besøge Crossbridge Energy, en central aktør inden for grøn omstilling. Dette besøg markerede en vigtig begivenhed, hvor ministeren efterfølgende udtrykte sin vision om en ambitiøs udbygning af grøn energi for at møde fremtidens energibehov.

Besøget blev yderligere beriget af tilstedeværelsen af en række prominente personligheder, herunder Jacob Krogsgaard, CEO for Everfuel, Steen Wrist, borgmester i Fredericia, Thomas Japp, kommunaldirektør i samme by, samt Johannes Lundsfryd, borgmester i Middelfart. Deres deltagelse understregede vigtigheden af samarbejde på tværs af offentlige og private sektorer for at fremme bæredygtig energi.

Finn Schouesboe, General Manager hos Crossbridge Energy, stod for at byde velkommen. Han ledte gruppen til informationsbygningen, hvorfra de begav sig ud på en guidet busrundtur gennem virksomhedens normalt lukkede områder. Schouesboe gav en dybdegående præsentation af Crossbridge Energys betydelige operationer og bragte gruppen forbi Everfuel’s brintfabrik, som ligger i umiddelbar nærhed. Her fremhævede Jacob Krogsgaard deres engagement i H2-Energy-samarbejdet, mens Schouesboe stolt tilføjede, at deres Power-to-X-anlæg er det største i Danmark.

Et centralt diskussionsemne under besøget var transformationen fra sort til grøn brint. Dette skifte anses for at være af afgørende betydning for Danmarks energiomstilling, og Crossbridge Energy spiller en nøglerolle i denne proces. Lars Aagaard, med sit fokus på dette område, anerkendte betydningen af at støtte sådanne initiativer, der bidrager til landets grønne fremtid.

Ministeren er efter besøget hos Crossbridge Energy ikke i tvivl: Grøn brint er fremtiden.

– Vi skal øge brintproduktionen i Danmark i takt med, at vi får udbygget den vedvarende energi. Den grønne brint skal erstatte den sorte, og det skal den blandt andet gøre på raffinaderierne. Fredericia står stærkt i den forbindelse. Vi er opmærksomme på den gevinst, der kan være for denne del af Danmark, og ikke mindst den grønne omstilling, når vi får en politisk aftale om brintinfrastruktur, siger Aagaard, idet han fremhæver den strategiske rolle, som Fredericia og den grønne brint vil spille i den nationale energiomstilling.

Regeringen er i skrivende stund netop i forhandlinger inden for det grønne område.

– Vi indledte forhandlingerne i fredags, og de fortsætter her i ugen. Processen er godt i gang. Det præcise tidspunkt for, hvornår vi kan forvente en aftale, er afhængigt af de forskellige partiers synspunkter og bidrag til diskussionen. Mit håb er, at vi kan nå til enighed inden for den kommende måned, siger Lars Aagaard, der med en forventningsfuld tone antyder en positiv udvikling i forhandlingerne om Danmarks fremtidige brintinfrastruktur.

Efter sit besøg hos Crossbridge Energy understreger ministeren sin overbevisning om brintens afgørende rolle i fremtidens energilandskab:

– Jeg er fuldstændig overbevist. Uden en markant øgning af grøn brintproduktion kan vi hverken i Danmark eller i resten af Europa fuldføre den grønne omstilling. Grøn brint er nøglen til at udnytte vores vedvarende energiressourcer optimalt, siger Lars Aagaard, med en klar vision for, hvordan Danmark kan lede vejen i den grønne omstilling med ambitiøse brintprojekter.

Crossbridge Energy er en virksomhed, der spiller en central rolle i den grønne omstilling, især inden for energisektoren. Virksomheden fokuserer på udvikling og implementering af teknologier og løsninger, der fremmer brugen af vedvarende energikilder og understøtter overgangen fra fossilbaserede til bæredygtige energiformer. Dette indebærer ofte investeringer i og udvikling af infrastruktur for grøn energi, såsom vind, solenergi, og ikke mindst, grøn brint.

I konteksten af grøn brint spiller Crossbridge Energy en væsentlig rolle ved at bidrage til opførelsen og drift af faciliteter, der producerer brint gennem elektrolyse drevet af vedvarende energikilder. Dette er et afgørende skridt mod at erstatte den såkaldte “sorte brint”, der produceres fra fossile brændstoffer, med “grøn brint”, som ikke udsender CO2 ved fremstillingen. Ved at fokusere på grøn brintproduktion bidrager Crossbridge Energy til at reducere CO2-udslippet og fremmer en mere bæredygtig og miljøvenlig energiforsyning. Det var emner som disse, at Lars Aagaard fik fortalt om på rundturen hos Crossbridge Energy.