Flere ældre er lig med flere tilfælde af behandlingskrævende øjensygdomme. Ny forskning fra SDU viser, at behovet vil stige med 50 procent de næste år.

Behandlingen for de tre udbredte øjensygdomme foregår ved injektion af medicinen anti-VEGF. SDU/OUH
Siden 2007 er det blevet muligt at behandle nethindesygdomme som våd AMD, blodprop i øjet og diabetisk nethindesygdom med medicinske indsprøjtninger i øjet.
Over 56.000 danskere har siden da fået medicinen anti-VEGF for at forhindre, at de bliver blinde af disse sygdomme.

Forskerne bag et nyt studie, som er offentliggjort i tidsskriftet JAMA Network Open, har fundet, at antallet af patienter, som i løbet af de næste fem år vil få brug for behandlingen, vil stige med 50 procent.

-Det er overraskende, at vi ser ind i en så stor stigning på den relativt korte bane, som vi gør, siger Benjamin Sommer Thinggaard, læge og ph.d.-studerende på Klinisk Institut, SDU og Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital.

Tre af de mest udbredte øjensygdomme

Han er førsteforfatter på studiet, som er baseret på data fra danske registre og har lavet fremskrivningen ud fra stigningen, i brugen af anti-VEGF fra 2017 til 2022.

-Vi ser en stor stigning de seneste år, simpelthen fordi vi bliver ældre og ældre fortæller Benjamin Sommer Thinggaard. De seneste år har vi set et uændret antal personer som nydiagnosticeres med bl.a. våd AMD og blodprop i øjet, men patienterne bliver længere og længere tid i behandlingen. Det er den primære årsag til stigningen.

-Og når vi ser frem i tiden, vil der komme mange flere tilfælde af sygdommene og dermed større behov for medicinen.

Bevarer synet hos halvdelen

Behandlingen af våd AMD, blodprop i øjet og diabetisk nethindesygdom foregår med injektioner med anti-VEGF. Disse injektioner skal patienterne have cirka hver 4.-12. uge på hospitalet, oftest livslangt.

-Medicinen virker særdeles effektivt ved blandt andet at forhindre nydannelsen af skadelige blodkar i nethinden, og den har efter sit indtog halveret antallet af nyblinde over 50 år.

Benjamin Sommer Thinggaard håber, at hans forskning kan bruges til at sætte endnu større fokus på det hurtigt voksende behov for flere behandlinger sundhedsvæsnet står overfor på baggrund af stigende befolkningsalder.

-Dette er et udmærket billede på de prioriteringsmæssige udfordringer vi står overfor i sundhedsvæsnet og det er oplagt at se på, om behandling af andre sygdomme både indenfor øjenfaget, men også inden for andre specialer, står overfor lignende stigninger.