Region Syddanmark tog den 21. juni på Regionsrådsmøde de første skridt til at give sundhedsindsatsområderne et hovedeftersyn. En af kritikerne, Karsten Byrgesen (D), mener udgifterne til føde- og drikkevarer er løbet løbsk, da der indkøbes økologi.

Byrgesen udtrykker en skærpet kritik af sundhedsudgifterne i Region Syddanmark. Han mener, at det er nødvendigt med en gennemgribende revision af udgifterne og indsatserne på sundhedsområdet. Ifølge Byrgesen trænger indsatsområderne på sundhedsområdet i regionen “til at blive rusket op i”, og denne sag har hans “fulde bevågenhed.”

Ifølge de seneste tal for 2022 lød regningen for årlige udgifter til føde- og drikkevarer på regionens institutioner, sygehuse og administration på 120.869.699 kroner. Regnskabet fremviser følgende fordeling:

OmrådeBogført beløb (DKK)
Sundhed104.367.199
Social og specialundervisning13.873.390
Regional udvikling29.824
Fælles formål og administration2.599.286
I alt120.869.699

Disse tal gør indtryk på Byrgesen.

– Det er stærkt fordyrende, og der kunne spares et større millionbeløb på den konto. Der er ikke ført evidens for at såkaldt økologiske fødevarer påvirker sundheden. Jeg vil også antage, at mange patienter ikke bruger økologiske fødevarer i den private husholdning, siger han.

Karsten Byrgesen er også bekymret for de sundhedsfagliges arbejdsvilkår.

– Politisk skal vi turde at sætte fingrene på de ømme punkter. Det er os politikere, der tvinger systemet i knæ ved konstant at komme med nye prioriteringer og indsatsområder og glemme finansieringen, siger han.

Byrgesen har stærke holdninger omkring valget af fødevarer i Region Syddanmark.

– Regionen har valgt at købe alle fødevarer som såkaldte økologiske fødevarer. Det er stærkt fordyrende og der kunne spares et større millionbeløb på den konto. Der er ikke ført evidens for, at såkaldt økologiske fødevarer påvirker sundheden, siger Byrgesen.

Han antyder, at valget af økologiske produkter måske ikke engang afspejler patienternes egne valg.

– Jeg vil også antage, at mange patienter ikke bruger økologiske fødevarer i den private husholdning, forklarer Karsten Byrgesen.

Vedrørende bespisningspraksis på sygehusene er Byrgesen lige så fast i sin holdning. À la carte-bespisning på sygehusene er en dyr og ikke sundhedsfaglig nødvendig måde at drive bespisning på, siger han og foreslår et alternativ:

– Vi skal i stedet servere sund og ernæringsrig mad til indlagte mennesker, siger Byrgesen.

Byrgesen er også tydelig omkring, hvem der bør modtage mad på sygehusene.

– Vi har forståelse for, at der hos visse patientgrupper, der er kritisk syge, kan serveres mad til en enkelt nærtstående person der våger over en syg medborger. Men raske mennesker skal ikke under nogen omstændigheder bespises på det offentliges regning.”

Ifølge Byrgesen er den nedadgående kurs, sundhedsvæsenet er på, påvirket af flere faktorer:

– Spild, unødvendige undersøgelser og behandlinger, dyre indkøb af fødevarer og forringede arbejdsvilkår og meget mere, siger Byrgesen.

Med denne udtalelse sætter Byrgesen fokus på noget, der både påvirker borgernes tillid til sundhedsvæsenet og regionens økonomi. Denne diskussion vil uden tvivl fortsætte, og det vil være interessant at se, hvordan det vil påvirke beslutningerne i Region Syddanmark.