Det danske bankomiljø er ramt af en krise, efter at Spillemyndigheden siden 2019 har politianmeldt 38 bingo- og bankoforeninger. Årsagen er, at disse foreninger angiveligt spiller mere banko end loven tillader, hvilket fremgår af en artikel fra Århus Stiftstidende. Ifølge Spillemyndigheden fungerer foreningerne reelt som spilleklubber i stedet for almennyttige lotterier, når de afholder bankospil flere gange om ugen.

Et af de berørte steder er Aarhus og Omegns Bankocenter, hvor der spilles banko syv gange om ugen. Foreningen, der står bag bankocentret, er en af de 38, der er blevet anmeldt af Spillemyndigheden. Denne forening donerer alt sit overskud til almennyttige formål og har derfor ikke økonomisk mulighed for at betale en eventuel bøde på 663.588 kroner, som den risikerer, hvis den findes skyldig i ulovligt bankospil. Som bestyrelsesmedlem Tove Lilmoës udtaler til Århus Stiftstidende: “Vi aner ikke, hvordan vi skal betale så stor en bøde, når vi ikke må have et overskud. Det vil betyde nedlukning for os.”

Spillemyndigheden hævder, at de anmeldte bankoforeningers formål er at spille banko, hvilket er i strid med lovgivningen. Advokat Pernille Sonne, der repræsenterer Aarhus og Omegns Bankocenter samt flere andre bankoforeninger, mener dog, at myndighederne tager fejl. Hun påpeger over for Århus Stiftstidende, at foreningernes formål netop er at samle penge ind til almennyttige formål og ikke primært at spille banko.

Pernille Sonne repræsenterede i februar en anden bankoforening, Dalums Venner, som er en støtteforening til sportsklubben Dalum IF, i en lignende sag ved Retten i Odense. Her fik foreningen medhold i, at den fungerer som en almennyttig forening og ikke en decideret spilleklub.