Sydbanks overtagelse af enekontrollen med Coop Bank er nu blevet godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jacob Schaumburg-Müller, udtaler:

“Vi har godkendt, at Sydbank overtager Coop Bank. Vi har ikke modtaget nogen indsigelser mod fusionen, før fristen udløb, og vi har heller ikke selv vurderet, at den skaber konkurrencemæssige udfordringer.”

Godkendelsen af fusionen mellem Sydbank A/S og Coop Bank A/S er sket efter en forenklet procedure. Denne metode anvendes af konkurrencemyndighederne, når det hurtigt bliver klart, at en fusion ikke medfører konkurrencemæssige betænkeligheder. Vurderingen er baseret på informationen fra fusionsanmeldelsen, styrelsens viden om de relevante markeder samt det faktum, at ingen indsigelser er modtaget.

Coop Bank, som har hovedsæde i Albertslund, opererer uden fysiske filialer og tilbyder traditionelle bankydelser til omkring 88.000 privatkunder.

Sydbank, der har sit hovedsæde i Aabenraa, driver 57 filialer i Danmark og Tyskland. Banken tilbyder traditionelle bankydelser til private kunder og formidler realkreditlån gennem Totalkreditsamarbejdet. Derudover betjener Sydbank også erhvervskunder og er aktiv på flere finansielle markeder.

Dansk fusionskontrol

Ifølge konkurrenceloven skal fusioner, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes. En fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis de involverede virksomheder tilsammen har en årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr., og mindst to af dem hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr. Alternativt skal en fusion anmeldes, hvis én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr., og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en uproblematisk fusion og yderligere 90 dage, hvis fusionen er kompliceret. Disse frister kan forlænges, hvis parterne afgiver tilsagn. Behandlingstiden starter, når parterne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.

Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som parterne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de love at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen.

Fusionsparterne er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Overtrædelse af disse regler kan straffes med bøde.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/