Fra 1. juni 2023 er Ellen Bjerre indtrådt som ny klubpræsident for Zonta Lillebælt.

Ellen har været medlem af Zonta siden 2015. Ellen har lige fra starten været aktiv og meget engageret i klubbens arbejde. Hun har ledet klubbens PR-udvalg i en længere periode, ligesom hun har varetaget hvervet som klubbens vicepræsident siden 2018. Ellen har tillige mange års erfaring med det nationale og internationale Zonta arbejde med deltagelse i såvel Zonta Internationales konventions- og distriktsmøder. På nationalt plan har Ellen været medlem af Zonta Danmarks Kommunikationsudvalg.

Om sin fremtidige rolle som klubpræsident udtaler Ellen:

Det ligger mit hjerte nært at kunne arbejde for lige muligheder for piger og kvinder lokalt, nationalt og internationalt. Det er en stor opgave, og vi er endnu slet ikke kommet i mål. Men ved at hjælpe hinanden i Zonta og via de arrangementer, vi vil afholde, håber jeg, at vi kan være med til at give kvinder og piger, der har behov for hjælp, lige rettigheder og samme adgang til alle ressourcer på lige fod med mænd.

Ellen Bjerre er selvstændig fjerkræsproducent og har siden 1992 arbejdet med avlsfjerkræ.
Hun har uddannelse indenfor idræt, håndarbejde og pædagogik. Ellen har altid været engageret i frivilligt arbejde i skole- og fritidsforeninger. Hun har igennem 25 år undervist kvinder og mænd i gymnastik og har i 8 år været i menighedsrådet i Gauerslund Sogn. Ellen er gift på 35. år, hun har tre børn og to børnebørn.

Zonta Lillebælts afgående klubpræsident, Susanne Bach Bager, overdrager klubpræsident posten til Ellen Bjerre.

Zonta

arbejder for en verden, hvor kvinders rettigheder anerkendes som menneskerettigheder, og hvor alle kvinde har

mulighed for at udnytte deres fulde potentiale. En verden, hvor kvinder har adgang til alle ressourcer og er repræsenteret